plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

ściąga z mikroekonomii

mikroekonomia ściąga
Ekonomia – jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania. Działalność gosp. – odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów Zasoby – czynniki produkcji. Od 200 lat wyodrębniło się 3 czynniki produkcji: -praca -ziemia -kapitał Kapitał: -rzeczowy (bud., śr. transportu) -finansowy (pieniądze) Od kilkudziesięciu lat uważa się przedsiębiorczość za czwarty czynnik. Funkcje ekonomi: -poznawcza (jako główne zadanie ma poznawać rzeczywistość) -apli...

plik doc

Mikroekonomia


Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ? Oikosnomikos ? ? nauka o gospodarstwie domowym Ojkos ? dom Nomos ? nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA ? nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii : Teoriopoznawcza ? wyjaśnienie , określenie różnych zjawisk i ich przebiegu . Aplikacyjna...

plik doc

Mikroekonomia

zaliczenie z mikroekonomii
M I K R O E KO N O M I A EKONOMIA- to nauka badająca sposób, w jaki ludzie i całe społeczeństwo używają rzadkich zasobów (ziemi, pracy, kapitału i wiedzy technologicznej) w celu produkcji różnych dóbr i jak decydują o rozdziale tych tych dóbr między konsumujących jej członków społeczeństwa. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli współpracuje z innymi naukami takimi jak np. geografia i historia. Odpowiada na 3 zasadnicze pytania: Jak produkować? Co produkow...

plik doc

Mikroekonomia ćwiczenia

ćwiczenia z mikro
MIKROEKONOMIA Makroekonomia – zajmuje się gospodarką w skali makro Potrzeba – stan odczuwania braku czegoś Przyczyny ( źródła ) potrzeb:       organizm człowieka       środowisko przyrodnicze       środowisko społeczne       duchowe właściwości człowieka       życie gospodarcze ( produkcja, podział, wymiana, konsumpcja ) Podział – udział poszczególnych obywateli w całej masie dóbr i us...

plik doc

mikroekonomia

dochód, mikroekonomia, użyteczność
Dochód, różnica między przychodami osiąganymi w określonym czasie przez podmiot gospodarczy a kosztami ich uzyskania. Użyteczność krańcowa Użyteczność całkowita Informacje ogólne Użyteczność, korzyść, przyjemność lub satysfakcja osiągane przez konsumenta w wyniku konsumpcji dóbr lub usług, przydatność określonego dobra lub usługi albo ich zbioru (kombinacji, koszyka) do zaspokojenia potrzeb konkretnego konsumenta. Rozróżnia się użyteczność k...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,