plik doc

Mikrobiologia-wykład


Mikrobiologia Mikrobiologia ? nauka o najmniejszych żywych organizmach, drobnoustrojach. 1) Obiekty badań mikrobiologii: a) priony są to cząsteczki białkowe o właściwościach czynników zakaźnych, ich właściwości chorobotwórcze potwierdzono doświadczalnie (wyizolowano od chorego zwierzęcia mózg, a z niego frakcję białek, następnie prion podano zwierzęciu zdrowemu, u którego wkrótce rozwinęła się choroba) Badania wykazują, że sekwencja aminokwasów w chorobotwórczym białku jest ide...

plik doc

Mikrobiologia

z mikro
Mikrobiologia: 1. Budowa prionow ? zbudowane z glikoproteidu (peptyd + polimer kw. salicylowego) 2. Przykłady wykorzystywania sinic (Anabaena azollae): - wiaza wolny azot atmosferyczny w symbiozie z paprocia wodna Azolla - do nawożenia Pol ryzowych - jako zielony nawoz - jako międzyplon dostarczaja do 300kg N/ha rocznie - do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych olejem napedowym 3. Wymien co najmniej 3 gatunki toksynotworczych grzybow z rodzaju Fusarium: - F. culmorum, F...

plik docx

mikrobiologia

:) może sie przyda

1.BAKTERIOLOGIA

Bakteriologia jest jednym z działów mikrobiologii. Kształt, wielkość i budowa komórek bakteryjnych opierają się głównie na obserwacji bakterii wyrosłych na podłożach sztucznych w warunkach laboratoryjnych. Fakt ten zasługuje na uwagę dlatego, że w zależności od warunków środowiska w jakim bakterie przebywają stwierdzamy niekiedy dość znaczne odchylenia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,