plik doc

Miastenia

Miastenia
MIASTENIA Miastenia - choroba przewlekła, której istotą jest zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, prawdopodobnie uwarunkowane genetycznie.       Charakteryzuje się defektem postsynaptycznym złącza nerwowo-mięśniowego, polegającym na zablokowaniu lub zniszczeniu wielu receptorów acetylocholiny (ACh) przez autoprzeciwciała krążące w surowicy. Powoduje to wystąpienie, charakterystycznej dla tej choroby, nużliwości mięśni.       Jest to chor...

plik doc

Miastenia

Definicja, występowanie, objawy, diagnostyka, różnicowanie, leczenie, przełom miesteniczny i cholinergiczny, Zespół Lamberta-Eatona, polekowe zespoły miasteniczne, wrodzone zespoły miasteniczne, profilaktyka miastenii, pielęgnowanie chorego
Bielska Dominika Anna, Pielęgniarstwo III rok (licencjat) MIASTENIA Miastenia - choroba przewlekła, której istotą jest zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, prawdopodobnie uwarunkowane genetycznie. Charakteryzuje się defektem postsynapt...

plik doc

miastenia - proces edukacyjny

Proces edukacyjny pacjenta z miastenią
Myasthenia Gravis jest chorobą objawiającą się nadmierną męczliwością mięśni prążkowanych (szkieletowych) występującym po wysiłku fizycznym, z tendencją do ustępowania po odpoczynku i przeważnie po podaniu leków. Choroba nie dotyczy mięśni gładkich: serca, ścian naczyń krwionośnych, jelit, pęcherza moczowego.       Nadmierna męczliwość mięśni spowodowana jest zaburzeniami w przekazywaniu impulsu nerwowego w połączeniu nerwowo-mięśniowy...

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik doc

Ostra niewydolność oddechowa

wykład z anestezjologii na temat ostrej niewydolności oddechowej
Ostra niewydolność oddechowa Niewydolność oddechowa Sytuacja, kiedy układ oddechowy jest niezdolny do zapewnienia adekwatnej wymiany O2 i CO2 między otoczeniem a tkankami Przyczyny 1. Choroby związane głównie z retencją CO2 A. Zaburzenie czynności ośrodka oddechowego: hipowentylacja ośrodkowa organiczne uszkodzenie ośrodka oddechowego (guz, udar) zatrucia lekami przedłużone działanie anestetyków B. Upośled...

plik doc

Ostra niewydolność oddechowa


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA (Insufficientia respiratoria acuta) Definicja: Niewydolność oddechową rozpoznaje się w razie stwierdzenia u pacjenta hipoksemii (pO2 we krwi tętniczej poniżej 50 mmHg), występującej pomimo oddychania 50%-wą mieszaniną tlenu, z towarzyszącą lub nie hiperkapnią we krwi tętniczej (powyżej 50 mmHg). Etiologia: Stany, w których występują zaburzenia wentylacji o charakterze obturacyjnym : obturacja górnych dróg oddechowych, np. we wrodzonych a...

plik docx

leki z oddziału neurologii

leki z oddziału neurologii

LEKI Z ODDZIAŁU NEUROLOGII

Aspar Espefa preparat złożony, stosowany doustnie, uzupełnienie niedoborów potasu i magnezu, w niemiarowościach i nadpobudliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, rekonwalescencji pozawałowej, po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,