plik doc

miażdżyca

mmiażdżyca , układ krązenia
Wykład 3 MIAŻDŻYCA NACZYŃ Miażdżyca jest to przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której główną cechą według definicji Światowej Organizacji Zdrowia są złożone zmiany w błonie wewnętrznej tych naczyń. Etiopatogeneza i przebieg miażdżycy tętnic dowodzą, że nie jest to zaburzenie związane z procesem starzenia się organizmu. Jej początek może mieć miejsce już we wczesnym dzieciństwie. Uważa się obecnie, że zmiany miażdżycowe rozwijają się w następstwie...

plik doc

miażdżyca

pojęcia miażdżycy, przyczyny . leczenie profilaktyka
Wykład 3 MIAŻDŻYCA NACZYŃ Miażdżyca jest to przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której główną cechą według definicji Światowej Organizacji Zdrowia są złożone zmiany w błonie wewnętrznej tych naczyń. Etiopatogeneza i przebieg miażdżycy tętnic dowodzą, że nie jest to zaburzenie związane z procesem starzenia się organizmu. Jej początek może mieć miejsce już we wczesnym dzieciństwie. Uważa się obecnie, że zmiany miażdżycowe roz...

plik doc

zadania pielegniarki sciaga

1.ZADANIE PIELEGNIARKI WOBEC CHOREGO Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA: Choroba niedokrwienna serca jest to stan upośledzenia czynności serca wywołane zachowaniem równowagi pomiędzy wielkością przepływu wieńcowego a zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Czynniki ryzyka miażdżycy:- hipelipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie papierosów, -wiek i płeć, -cukrzyca, -otyłość, -mała aktywność fizyczna, -typ osobowośc...

plik docx

diagnoza piel.- miażdżyca kończyn dolnych

diagnoza piel.-miażdżyca kończyn dolnych

Diagnoza pielęgniarska u chorej  z miażdżycą kończyn dolnych

plik rtf

Dietetyka chorobowa

Opis diet w różnych schorzeniach
‎ ‏Nie każdy może jeść to co lubi.‭ ‬Wiele ludzi ma spory problem z doborem pożywienia.‭ ‬Dieta jest istotna zwłaszcza dla ludzi chorych,‭ ‬ale nie tylko.‭ ‬Jeżeli sie jej nie przestrzega,‭ ‬to możn popaść w spore kłopoty.‭ ‬Ciężko jest się oprzeć pokusom,‭ ‬dlatego właśnie coraz częściej ludzie nie przestrzegają zaproponowanych przez lekarzy specjalistów diet,‭ ‬które sa świetna drogą do zapobiegania wielu chorobom oraz ewentualnemu niwelowaniu skutkó...

plik doc

choroby cywilizacyjne


Monika Kużaj mgr I rok Pedagogika Choroby cywilizacyjne Choroby cywilizacyjne to zestaw schorzeń, które właściwe są wyłącznie dla czasów, w jakich aktualnie żyjemy. Nie pojawiały się one w przeszłości, a jeśli nawet, to wyłącznie w s...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,