plik doc

Kospekt: TRUDNA DECYZJA

Konspekt ćwiczeń pt: TRUDNA DECYZJA
Konspekt Ćwiczeń z Metodyki Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej TRUDNA DECYZJA CELE:       Samopoznanie       Uświadomienie sobie drzemiących w człowieku barier       Ustalenie granic wstydu zależnie od płci i wieku uczestników       Ustalenie granic intymności uczestników       Wyzwolenie emocji       Wywołanie odczucia zaskoczenia MATERIAŁY: &nbs...

plik doc

zasady i metody nauczania

zasady i metody nauczania
Struktura Procesu Nauczania Nauczanie szkolne jest działalnością, w której nauczyciel kierując grupą uczniów umożliwia im osiągnięcie określonych celów dydaktyczno-wychowawczych. W nauczaniu biorą udział trzy podstawowe składniki: nauczyciel w roli kierownika pracy dydaktyczno-wychowawczej; uczniowie, pod wpływem nauczyciele przekształcający się w grupę społeczną, współdziałającą z nim w osiągnięciu celów dydaktyczno-wychowawczych; materiał nauczania, obejmując...

plik doc

metody wychowania

metoda, modelowania. metoda, karcenia, metoda, nagradzania,
Metody wychowania- systematycznie stosowane sposoby postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca. Metody wychowania określa się również jako świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość, dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego. Wybór metody zależy od: - wiek, płeć, predyspozycje psy...

plik doc

Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow

socjologia pracy, ankieta, wpływ pracy na osobowość
Anna Zgódka Socjologia, sem V nr albumu 357 ANKIETA Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodowych i na selekcję społeczną. Płeć: Kobieta Mężczyzna Wykształcenie: Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Która z poniższych wartości odgrywa w Pana/Pani życiu największą rolę? Rodzina Praca Wykształcenie Dobra materialne Czy...

plik doc

Metodyka pracy socjalnej

Wszystkie notatki z metodyki pracy socjalnej
Metodyka – ustandaryzowanie dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od metorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie na metodach zarządzania, w odróżnieniu od metodologii, która skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak to należy zrobić? Generalnie metodyka bardziej kieruje się ku praktyce wykonawczej, a metodologia ku teorii zazwyczaj sprawnego dz...

plik doc

Psychologia - pytania

28 pytań z psychologii
1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogóln...

plik doc

standardy w pielegniarstwie

notatka zawiera 7 standardów obowiązujących w pielęgniarstwie
Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań pielęgniarki wobec pacjenta, adekwatne do miejsca pracy i zajmowanego przez nią stanowiska, przyjętej teorii i metody pielęgnowania, koncepcji zdrowia i weryfikowanie poziomu uzyskanych optymalnych i założonych efektów. Standard I Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska ? zbieranie danych o rodzinie i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,