plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład - 2

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Zbigniew Fryźlewicz
INFORMACJE PODSTAWOWE A) KRÓTKA HISTORIA C 1972 – autor Denis Ritchie /Bell Telephone Lob/ 1983 – wersja ANSI Standard C „następcy”: C++, Java2, język D B) ZALETY:       wszechstronny i elastyczny       rozpowszechniony       przenośny (= portatywny)       modularny WADY:       niezbyt czytelna składnia...

plik pdf

Metody elektrochemiczne, postawy

metody elektrochemiczne - potencjometria, kulometria, konduktometria, metody woltamperometryczne i elektryczne;
Podział metod elektrochemicznych 1. potencjometryczne – mierzymy potencjał elektrody, który jest funkcją aktywności analitu(ów) w roztworze 1. potencjometria bezpośrednia 2. miareczkowanie potencjometryczne 2. kulometryczne – mierzymy ładunek niezbędny do utlenienia lub redukcji; 1. 2. analitu – kulometria bezpośrednia titranta – miareczkowanie kulometryczne 3. konduktometryc...

plik pdf

Metody numeryczne sciaga

Matematyka Dyskretna podstawowe zagadnienia.
WZORY, studia magisterskie 2007/08 I Arytmetyka zmiennopozycyjna Elementami zbioru warto´ci zmiennopozycyjnych sa s 1. liczby (−1)s bE (d0 .d1 d2 . . . dp−1 )b , gdzie • s wynosi 0 lub 1, • di dla i = 0, 1, . . . , p − 1 jest dowolna cyfra w systemie liczenia zdefiniowanym przez baze, • E jest dowolna liczba calkowita nie mniejsza ni˙ z Emin i nie wieksza ni˙ Emax , z 2. symbole −∞ i +∞, 3. przynajmniej dwa r´zne symbole NaN. o˙ Przypadek 3 Ty...

plik odt

Teoria i metodyka archiwalna

Teoria i metodyka archiwalna
1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość or...

plik doc

Teoria i metodyka archiwalna

Opracowane zagadnienie
Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych -cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych -po...

Ostatnie wyszukiwania