plik doc

Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych
Wykład 1.                                                 Temat: Idea nauki a socjologia. Czym jest socjologia? Co daje nam nauka? Norman Denzin twierdzi, że „Dzięki naukowej konceptualizacji spostrzegany świat staje się uporządkowany i zwarty, co nie byłoby dostrzegane przed konceptualizacją.” Norman Davis, The Research act....

plik doc

Metodologia badań społecznych

Zagadnienia dot. metodologii badań społecznych
Badania eksperymentalne (ang. experimental research) badania, w trakcie których manipuluje się zmiennymi i stosuje określone bodźce wobec wybranych osób, podzielonych na grupę eksperymentalną oraz kontrolną. Istotą badań eksperymentalnych jest to , że badacze świadomie wpływają na zachowanie osób badanych, w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu zastosowane manipulacje i bodźce mogą powodować zmianę ich zachowania. Quasi-eksperyment (ang....

plik odt

Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia.

Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w świecie czyli wiedza).
Hermeneutyka jako metodologia nauk rozumiejących i sztuka rozumienia. Hermeneutyka - procedura dążąca do interpretacji tekstu, jego rozumienia (tekstem dla nauczyciela jest uczeń i świat w którym funkcjonuje myśl jego, dzieła i ślady naszej sensotwórczej działalności w ś...

plik docx

Metodologia

metodologia

PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

Punktem wyjścia wszelkich badań naukowych są pytania i problemy, jakie nasuwa obserwacja życia codziennego. Zbiór pytań odnoszących się do przedmiotu ba...

plik doc

Co to jest nauka?

praca zaliczeniowa
robertlit@wp.pl Co to jest nauka? Praca z przedmiotu: Metodologia nauk społecznych ?Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza? Konfucjusz (551-479) Nauka, to wiedza, jaką jesteśmy w stanie posiąść w czasie naszego życia - to pewnego rodzaju sposób, żeby lepiej zrozumieć otaczający świat. Wiedza ta, aby nosić miano nau...

plik doc

Metodologia historii-super ściąga!

Najstraszniejszy przedmiot na kierunku Historia! Z moją ściągą może być lżej.
DROYSEN Miejsce Johanna Gustawa Droysena w nurcie przemian w filozofii i historiografii: Droysen utożsamiany jest przede wszystkim z powstaniem tzw. szkoły pruskiej w historiografii niemieckiej, wspierającej ideowo proces zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Utożsamiany jest także z procesem rozwoju studiów nad starożytnością, m.in. z pojawieniem się kategorii hellenizmu. W Polsce Droysenem prawie się nie zajmow...

plik doc

Metodologia - wyjaśnienia trzech terminów

Wyjaśnienie terminów: przestrzeń, mikrokosmos, makrokosmos
PRZESTRZEŃ- to trójwymiarowa, geometryczna forma, która pozwala się dzielić na wymierne odcinki. Jest parametrem wyznaczającym granice istniejącego świata i formą ludzkiego doświadczenia. We współczesnym świecie pojęcie przestrzeni zmieniło się, zaczęła się ona jakby kurczyć. Nowe środki łączności i komunikacji umożliwiły pokonywanie w jednostce czasu niewspółmiernie większej przestrzeni, aniżeli było to możliwe kilkadziesiąt lat t...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,