plik doc

metodologia badań społecznych

Zagadnienia do egzaminu z metodologi badań społecznych
Nauka poznanie uogólnione przebiegajace według okreslonych reguł. Orientacje metodologiczne: struktury poznawcze umożliwiajace konceptualiację i organizację badań empirycznych Dwa podstawowe źródła poznania w filozofii Rozum (racjonalizm) - jako podstawowe źródło poznania ale nie jedyne, intelektualna intuicja umozliwia wgląd w prawdy ogólne; doswidczenie (empiryzm) ? poznanie tkwi w regułach indukcji za pomocą których dokonuj...

plik doc

metodologia badań społecznych

metodologia
Metodologia badań społecznych A Chalmers : czym jest to co zwiemy nauką Wrocław 2003 L. Kołakowski filozofia pozytywistyczna W-wa 2003 J. Kilian Od metody do metafizyki, poznanie teorii w ujeciu Carla Kopera Rzeszów 2003 S. nowak Metodologia nauk społecznych W-wa 1985, W-wa 2008 PWN D. Urbaniak ? Zając Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych Łódź 2001 T. Benton Craip Filozofia nauk społecznych Wrocław 2003 Orientacja metodologiczna Podst...

plik doc

metodologia badań społecznych

Cele nauk społecznych, Funkcje badań empirycznych, Funkcje badań empirycznych, Rozróżnienie metodologii, metod i technik badań społecznych, Socjologia neopozytywistyczna, Socjologia humanistyczna, Rola badań empirycznych w socjologii, itd.
I Metodologiczne założenia badań społecznych. AD. 1 Cele nauk społecznych Eksploracja -> pojawia się wtedy, gdy badacz podejmuje nową dla siebie dziedzinę zainteresowań albo, gdy przedmiot badań jest stosunkowo nowym zdarzeniem, o którym jest mało infor...

plik doc

metodologia badań społecznych

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH wybrane zagadnienia
DEF. METODOLOGII W 3 UJĘCIACH: 1. metodolog.o charakterze opisowym: nauka o metodach poznania naukowego(nie wartościujemy) 2. metodol.o charakterze normatywnym: zasady postępowania, ocena, normy, nadajemy wartość w badaniach. 3. metodol.o charakt. paradygmatycznym: warstwowa, hierarchiczna- warstwy ontologia, epistemologia, metody. JAK MOŻNA ROZUMIEĆ „PARADYGMATYCZNY MODEL ROZWOJU NAUKI”? Nauka rozwija się dwojako: - w sposób kumulacyjn...

plik doc

Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych
Wykład 1.                                                 Temat: Idea nauki a socjologia. Czym jest socjologia? Co daje nam nauka? Norman Denzin twierdzi, że „Dzięki naukowej konceptualizacji spostrzegany świat staje się uporządkowany i zwarty, co nie byłoby dostrzegane przed konceptualizacją.” Norman Davis, The Research act....

plik doc

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

Zagadnienia egzaminacyjne
1. POJĘCIE NAUKI, RÓŻNICE MIĘDZY WIEDZA NAUKOWĄ A POTOCZNĄ, JĘZYK POTOCZNY A JĘZYK NAUKOWY NAUKA (z hist.)- to proces stopniowo podlegający instytucjonalizacji. Mechanizmy instytucjonalizacji: posiadają wewnętrzne mechanizmy określające zakres i kierunek ich zmian. NAUKA (z filozof.)- to logiczna struktura teorii, która jest powiązana z logiczną teorią języka. Nauka, to rezultat działalności uczonych. Filozofia wraz z logiką, to badania twierdzeń naukowych. NA...

plik doc

Metodologia badań społecznych

Zagadnienia dot. metodologii badań społecznych
Badania eksperymentalne (ang. experimental research) badania, w trakcie których manipuluje się zmiennymi i stosuje określone bodźce wobec wybranych osób, podzielonych na grupę eksperymentalną oraz kontrolną. Istotą badań eksperymentalnych jest to , że badacze świadomie wpływają na zachowanie osób badanych, w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu zastosowane manipulacje i bodźce mogą powodować zmianę ich zachowania. Quasi-eksperyment (ang....

plik doc

Metodologia Badań Społecznych

okok
EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH       Etapy procesu badawczego a teoria Proces badawczy – to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy Etapy:       problem badawczy       hipotezy       plan badawczy       pomiar       zbieranie danych       analiza danych       uogólnianie (generalizacja) Etapy te nast...

Ostatnie wyszukiwania