plik doc

Metodologia Badań Naukowych


METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (MBN) Wykład 14.11.2007 Metodologia badań naukowych ? o czym będzie mowa na zajęciach? przedmiot i cel badań metody i techniki badań zasady interpretacji danych klinicznych konstrukcja opracowań i projektów prawa autorskie gratis: zasady pisania prac kryteria interpretacji prac (statystyka, EBM) bibliometria MBN ? zajmuje się opisem i analizą reguł postępowania, jak też opisem i analizą schematów wytworów różnych czynności badawczych....

plik docx

metodologia badań pedagogicznych- umcs

UMCS wykłady Floriana

Metodologia badań pedagogicznych

Nauka jako droga do budowania teorii

Cechą nauki jest to, że wiedza gromadzone jest budowana zgodnie z procedurami na drodze poznania naukowego. To dochodzenie do wiedzy musi być kontrolowalne (z z...

plik doc

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 dnia 28.02.09r. Podstawowe pojęcia metoda badawcza i rodzaje metoda doboru próby - rodzaje fazy procesu badawczego. różnice m.dzy badaniem naukowym a sondażowym struktury postawy
Przedmiot: Metodologia badań pedagogicznych dnia: 28 luty 2009 r. Wykład 1 Temat: Wprowadzenie. Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empir...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - kwestionariusz

wykład:2 dnia 14.03.2009
Metodologia badań pedagogicznych dnia: 14 marzec 2009 Wykład: 2 Temat : Podstawowe narzędzia badawcze ? Kwestionariusz Kwestionariusz ? narzędzie badawcze do przeprowadzania ankiet. Wstęp ? informacja ( kto badanie przeprowadza) , w jakim celu ( co stanie się z wynikami badań ? trzeba wiedzieć kto ma dostęp do wyników), poinformować , że badanie jest poufne i anonimowe. Pytania najistotniejsze z punktu widzenia problem...

plik doc

Metodologia badań ćwiczenia nr 1

notatki z pierwszych ćwiczeń z metodologii
Metodologia badań ćwiczenia nr 1 1.03.2009 r. Zaliczenie: Praca (badanie ? projekt ankiety) ? na przedostatnie zajęcia Teoria ? temat, problemy badawcze, hipotezy zmiennych Dołączona ankieta (kwestionariusz) Bibliografia: ?Zasady badań społecznych? Pilcha ?Wprowadzenie do zajęć pedagogicznych? Łobodzki ? 8 rozdział Ankieta (survey) ? rodzaj wywiadu - wysoki stopień standaryzacji - zakres i głębokość problematyki ? nie...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych - pozostałe techniki/ metody badawcze

Wykład 3 dnia 28.03.09 ankieta, wywiad, eksperyment, focus,
Metodologia badań pedagogicznych dnia 28 marzec 2009 Wykład:3 Ankieta ? technika badawcza. Rodzaje ankiet: audytoryjna ? najczęściej stosowana od audytorium. Grupa jednostek, rodzaje ankiety. Zalety: badacz kontroluje respondentów; łatwy dostęp do dużej grupy ; niskie koszta. Wady: duże ryzyko wystąpienia tzw., ? efektu sponsora?. Pocztowa ? Wypełniona ankieta jest wysyłana drogą pocztową od respon...

plik doc

metodologia badań pedagicznych- wykład

notatki z dnia 19.04.2009 r.
Metodologia badań pedagogicznych, Wykład , 19.04.2009 r. Metoda badawcza. Badania typu ?case study?, czyli badanie indywidualnego przypadku. Istota tego badania polega na możliwie kompleksowym dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku , np. małżeństwo, instytucja społeczna, konkretna osoba, ale też jakiś pogląd, jakaś decyzja i jej skutki. Specyfika tego badania jest ujęcie tego zjawiska ?tu? i ?teraz?, np. konkretna decyzja, np. Prezydenta RP- dot...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 4

metody badawcze cd.
METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Wykład nr 4 19.04.2009 r. Pytania zamknięte zwiększają stopień standaryzacji, otwarte wręcz przeciwnie. -rodzaje pytań Zalety pytań otwartych: respondent ma możliwość wypowiedzenia się w pełny sposób Wady: ciężko zakwalifikować do naszego pytania szablony możliwe pominięcie przez respondenta Kolejne metody badawcze ? Case study ? metoda indywidualnego przypadku. Polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbad...

Ostatnie wyszukiwania