plik pdf

Wytrzymałość zadania

Zadania wytrzymałościowe
PRĘTY, UKŁADY PRĘTÓW Układy prętowe statycznie wyznaczalne Pręt jest najprostszym modelem elementów konstrukcyjnych. Kształt pręta jest wyznaczony przez dowolną figurę płaską, której środek ciężkości porusza się po dowolnym torze – figura ta wyznacza kształt przekroju poprzecznego, natomiast tor wyznacza oś pręta. Przykłady konstrukcji prętowych Rozciąganie a) i ściskanie b) oraz siła wewnętrzna c) dla pręta o stałym przekroju Równanie równowagi: suma sił dział...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODA ŚRODKI CZAS 1.BÓL STAWÓW SPOWODOWANY CHOROBA PODSTAWOWĄ CEL:ZMINIMALIZOWANIE BÓLU PODCZAS HOSPITALIZACJI 1.A.OBSERWACJA CHOREGO 24 H /DOBĘ 1.B.OCENA CHARAKTERU I NATĘŻENIA BÓLU SKALA VAS 2 X DOBĘ 9.00-21.00 1.C.WYGODNE UŁOŻENIE MINIMALIZUJĄCE UCISK NA BOLĄCE STAWY WG POTRZEB 1.D.OKŁADY...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODA ŚRODKI CZAS 1.PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU CEL:ZAPOZNANIE PACJENTA Z ODDZIAŁEM W 2 H PO PRZYJĘCIU 1.A.ZAPOZNANIE Z TOPOGRAFIĄ POKAZANIE ODDZIĄŁU,WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ DO 2 H PO PRZYJĘCIU W ODDZIAŁ 1B.ZAPOZNANIE Z PRAWAMI PACJENTA UDOSTĘPNIENIE KARTY PRZAW PACJENTA...

plik odt

epidemiologia


Epidemiologia opisowa: a. Kto? - cechy dotyczące osoby /wiek, płeć, zawód, grupa społeczna, stan cywilny, odżywienie, odporność/ b. Gdzie? - miejsce / kraj, miasto, wieś/ c. Kiedy? - czas / godzina, dzień, miesiąc, rok, zmienność sekularna sezonowa, okresowa, gwałtowna/ Zasady formułowania hipotez roboczych       zasada analogii       zasada jedynej różnicy-Mówi ona, że jeśli pewne zjawisko jest jednakowe z innym zjawiskiem pod względem wszystkich cec...

plik doc

scenariusz zajęć z osobami starszymi: SENIORZY ON-LINE 2

Scenariusz=kontynuacja zajęć edukacyjnych z seniorami. Temat: "SENIORZY ON-LINE: poczta e-mail i Skype"; zawarte cele główne i szczegółowe, metody i materiały, opisy celu i przebiegu każdego ćw., um. zdobyte przez uczestników, czynności i zad.prowadzących
SENIORZY ON-LINE E-MAIL I SKYPE       scenariusz 2-godzinnych zajęć z osobami starszymi Adresaci: kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50+, posiadający podstawowe informacje i umiejętności       obsługiwa...

plik odt

metodyka

metodyka
METODYKA RESOCJALIZACJI       Od metodyki jakiejkolwiek działalności oczekuje się przede wszystkim odpowiedzi na dwa pytania: 1. Co należy robić, aby osiągnąć założone cele? - dotyczy zadań składających się na daną działalność, 2. Jak należy to robić ? - pytanie o metody działania       W przypadku metodyki resocjalizacyjnej chodzi o zad...

plik doc

Rak Piersi- Konspekt do zajęć teoretycznych

Konspekt do zajęć teoretycznych z pielęgniarstwa.
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły/uczelni: Państwowa Szkoła Wyższa Miejscowość: Biała Podlaska Data: Godzina: Rok: Przedmiot: Zdrowie publiczne Osoba prowadząca: Mirosława Staniszewska Typ lekcji: lekcja teoretyczna Temat lekcji: Zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego u kobiet. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE CELE KSZTAŁCENIA CEL OGÓLNY: Zadania pielęgniarki w profilaktyce nowotworów gruczo...

plik doc

pedagogika specjalna

sciaga przedstawia materialy do egzaminu
      PEDAGOGIKA SPECJALNA Co to jest pedagogika specjalna?       jest to nauka, która zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych. Pedagogika specjalna jest nauką, ponieważ spełnia kryteria naukowe: (ma swój cel, problem, metody i techniki, którymi się posługuje)       posiada swój przedmiot (niepełnosprawność, edukacja, wychowanie, terapia, itd.) oraz swój podmiot (osoba niepełnosprawna i je...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,