plik pdf

Jan z Czarnkowa - Kronika

KRONIKA JANA Z CZARNKOWA Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład z języka łacińskiego JÓZEF ŻERBIŁŁO Przypisy MAREK D. KOWALSKI
BIBLIOTEKA ŹRÓDEŁ HISTORII POLSKI Pod redakcją naukową prof. dra hab. Stanisława Sierpowskiego KRONIKA JANA Z CZARNKOWA Redakcja naukowa Prof. dr hab. STANISŁAW SIERPOWSKI Wstęp dr HANNA KRZYŻOSTANIAK Przekład z języka łacińskiego JÓZEF ŻERBIŁŁO Przypisy MAREK D. KOWALSKI Niniejsze wydanie oparte jest...

plik rtf

system polityczny Węgier

system polityczny Węgier
System polityczny Węgier - demokracja parlamentarna - Konstytucja z 1949r. - uchwalenie 18 października 1989 roku ustawy XXXI „O zmianie konstytucji” - Republika Węgierska jest niezawisłym, demokratycznym państwem prawnym - Suwerenem jest lud - Republika Węgierska odrzuca wojnę, jako środek rozstrzygania sporów między narodami i powstrzymuje się od stosowania przemocy wobec niepodległości i integralności terytorialnej innych państw, jak również od gróźb użycia...

plik pdf

system polityczny Węgier (2013) dokładny

system polityczny Węgier (2013) dokładny. zaktualizowane dane.
System polityczny Węgier - demokracja parlamentarna - Konstytucja z 1949r. - uchwalenie 18 października 1989 roku ustawy XXXI „O zmianie konstytucji” - Republika Węgierska jest niezawisłym, demokratycznym państwem prawnym - Suwerenem jest lud - Republika Węgierska odrzuca wojnę, jako środek rozstrzygania sporów między narodami i powstrzymuje się od stosowania przemocy wobec niepodległości i integralności terytorialnej innych pań...

plik doc

metoda indywidualnego przypadku

metoda indywidualnego przypadku
METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW tzw. studium indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej, na przełomie lat 20 XXI w. istta polegała na przekonaniu, ze upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki, że warunkiem wydźwignięcia człowieka z sytuacji kryzysowej jest wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowana pomoc przewidująca, materialna, wyzwalanie praktycznej działalności człowiek, psyc...

plik doc

metoda grupowa

metoda grupowa wg Kamińskiego
METODA GRUPOWA WG KAMIŃSKIEGO:       grupa rozwojowo - wychowawcza :       służy jednostkom prawidłowo funkcjonującym społecznie       np. dom kultury, instytucje edukacyjno - rekreacyjne, wszelkie organizacje młodzieżowe;       grupa taka wspiera rozwój osobowości jednostek, które identyfikują się z wyznawanymi przez jej członków wartościami i celami;       grupa rewalidacy...

plik doc

metoda najmniejszych kwadratów

metoda najmniejszych kwadratów
METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW (MNK) Zamierzamy wyznaczyć oceny  a  nieznanych parametrów modelu . Wartości zmiennej objaśnianej otrzymane przy ocenach  a  nazwiemy wartościami teoretycznymi zmiennej objaśnianej, oznaczymy je przez i obliczymy jako:     t=1,2,...,n                             Resztą dla okresu t nazwiemy różnicę między wartością empiryczną a teoretyczną zmiennej objaśnianej , czyli     t=1,2,...,n   ...

plik doc

ANTYKONCEPCJA: Metoda objawowo-termiczna

Praca samokształceniowa na temat metody objawowo-termicznej
Metoda objawowo-termiczna (metoda Rötzera)- stanowi połączenie metody termicznej i metody objawowej Billingsów. Nazwa pochodzi od objawu (śluz szyjkowy) i temperatury podstawowej. Za odkrywcę tej metody uznaje się austriackiego lekarza ginekologa Rötzera. Metoda objawowo-termiczna opiera się na zasadzie podwójnego sprawdzenia (kontroli) i dlatego jest wyraźnie bardziej skuteczna niż metoda termiczna lub objawowa. Pomiar podsta...

plik docx

Metoda techniczna pomiaru impedancji pętli zwarciowej.

Metoda techniczna pomiaru impedancji pętli zwarciowej oraz ocena dokładności metody oraz dobór środków ochrony przeciwporażeniowej.

plik doc

Drama jako metoda edukacyjna.

Drama jako metoda edukacyjna.
Temat: Drama jako metoda edukacyjna. Obecnie postuluje się, by w edukacji stosować takie metody nauczania i wychowania, które odkrywają w człowieku naturalne zdolności i możliwości (uświadamiają człowiekowi, że je posiada) oraz stymulują ich rozwój. Jedną z nich jest drama. Słowo DRAMA pochodzi z języka starogreckiego. ?Drao? co oznacza działam, usiłuje. W języku greckim Drama oznacza czynność, akcja, natomiast w języku angielskim Drama oznacz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,