plik pdf

medycyna sądowa skrypt

Medycyna sądowa, pojęcia ogólne i szczegółowe opisanie przypadków powołania się na tę naukę
I – KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć mózgowia – pnia mózgu * anestezjologia: - DEFINICJA KLASYCZNA: Nieodwracalne ustanie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich...

plik doc

j. angielski - medycyna słówka

podstawowe słownictwo dotyczące zagadnień medycznych
AIDS - Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) - zespół nabytego upośledzenia odporności HIV - (human immunodeficiency virus) - wirus ludzkiego niedoboru odporności angina - bad cold astma - asthma bezsenność - insomnia białaczka - leukaemia biegunka - diarrhoea ból - ache, pain ból brzucha - bellyache ból brzucha (żołądka) - stomach ache ból gardła - sore throat ból głowy - hea...

plik pdf

standardy medycyna szkolna

standardy medycyna szkolna
Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkolnej STANDARDY W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELÊGNIARKÊ LUB HIGIENISTKÊ SZKOLN¥ I LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa 2003 1 StandardyVa.p65 1 04-09-21, 12:23 2 StandardyVa.p65 2 04-09-21, 12:23 Publikacja opracowana i wydana w ramach programu polityki zdrowotnej „Wdra¿anie standardów w opiece zdrowotnej nad populacj¹ w wieku szkolnym” ze œrodków Ministerstw...

Ostatnie wyszukiwania