plik pdf

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa jednobarwne oznaczenia graficzne oraz zasady ich stosowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych zwanych w dalszej tresci normy rysunkami.
UKD 72.021.2:69.001.2:003.62 PN-70 POLSKA NORMA B-01025 Projekty budowlane POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Zamiast: PN-60/B-01025 Grupa katalogowa VII 01 Building design. Graphical designations on architectural and building d...

plik doc

MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu

Media w edukacji Pytania egzaminacyjne i materiał na egzamin od wykładowcy - otrzymane od studentki pedagogiki
Media w edukacji Materiały do Testu dla studentów studiów zaocznych 1. Tytuły książek Marshalla McLuhana: a. Mechaniczna narzeczona (1951) b. Galaktyka Gutenberga (1962) c. Zrozumieć media (1964) Tytuł książki Waltera Onga: Oralność i pismienność. Słowo poddane technologii. Tytuł książki Neila Postmana: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu....

plik doc

czy media masowe są wyłącznie zwierciadłem rzeczywistości.

media a rzeczywistość
Jak wyglądają relację pomiędzy mediami, a rzeczywistością?, aby odpowiedzieć na to pytanie wielu uczonych prowadziło różnego rodzaju badania empiryczne. Dzięki tym badaniom zrewidowano powszechne wyobrażenie, że media masowe są wyłącznie zwierciadłem rzeczywistości. Rozważano między innymi w jaki sposób różne grupy społeczne reprezentowane są w mediach, najważniejsze badania z tego zakresu zebrali POINDEXTER STROMAN oraz GREENBERG. Zebrali oni dowody na to, że mniejs...

plik doc

media jako IV władza

Media jako IV władza
Anna Bednarczyk kierunek: Pedagogika II stopnia, rok II nr albumu: 16181 MEDIA JAKO IV WŁADZA ,,Nie ma teraz instytucji, która miałaby taką siłę kształtowania świadomości, jaką mają współczesne media” (Ryszard Kapuściński)       P. Znyk: Propaganda - Współczesne Oblicza. Wyd. Bracia Zybert APR ,,Gryf” s.c. 2011, s.15       Wiek XXI uznaje się za epokę mediów i komunikowania. Nigdy w historii ludzkości komunikowanie nie miało t...

plik doc

Media w Resocjalizacji

Moja praca kontrolna na temat Mediów w Resocjalizacji.
BORYSBUFU Praca kontrolna z przedmiotu: Media w edukacji WYKORZYSTANIE MEDIÓW W RESOCJALIZACJI Wrocław 2009 Niewątpliwie temat mediów w resocjalizacji jest ważny i znaczący. Tak potężna maszyna, jaką jest ?czwarta władza?, może doskonale wspomagać procesy resocjalizacji, lecz istnieje też druga strona medalu ? media nie propagują jedynie prawych i dobrych a...

plik doc

MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia

wykład 1
Media w edukacji wykład 1 temat: MEDIA W HISTORII CYWILIZACJI Za podstawę rozważań o historii mediów najczęściej przyjmuje się rozwój cywilizacji. Jest to spowodowane możliwością zrozumienia zachodzących współcześnie przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Epoki w rozwoju cywilizacji Epoka języka mówionego Epoka pisma Epoka mediów elektronicznych Platon jako pierwszy wypowiada się o mediach (chociaż nie było jeszcze tej nazwy)...

plik doc

MEDIA teorie twórców szkoły Toronto Marshall Mc Luhan

wykład 2
Media w edukacji wykład 2 temat: TEORIA MEDIÓW ? TEORIE TWÓRCÓW SZKOŁY TORONTO Marshall McLuhan 1911-1980 Biografia kanadyjski teoretyk komunikacji. wykładowca na Uniwersytecie Toronto i na innych uczelniach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zyskał rozgłos w latach 60. stwierdzeniem, że elektroniczne media, zwłaszcza telewizja, tworzą globalną wioskę, w której "medium jest przekazem", tj. środki komunikacji mają większy wpływ na ludzi niż sa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,