plik doc

bimechanika ściąga

materiały AWF Poznan/WSEiT Poznan
1.Przedstaw znane Ci definicje biomechaniki jako nauki. a)jest nauką o ruchu człowieka i zwierząt oraz części ich ciała, mechanizmach wywołujących ruch oraz związanych z tym ruchem obciążeniem i ich skutkach. b) zajmuje się badaniem struktury i funkcji systemów biologicznych z zastosowaniem metod mechaniki. c)jest działaniem zajmującym się działaniem wewnętrznej i zewnętrznej siły na ciało strukturą biologiczną istot żywych oraz struktur...

plik odt

biomechanika więzadeł krzyżowych

biomechanika
Biomechanika więzadeł krzyżowych stawu kolanowego Drukuj Email Aby dokładnie zrozumieć znaczenie i rolę więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, należy uwzględnić ich następujące właściwości anatomiczne i biomechaniczne. 1. Grubość więzadeł. Grubość i objętość więzadeł są wprost proporcjonalne do ich siły i wytrzymałości, a więc im bardziej grubsze jest dane więzadło oraz im większa jest jego objętość, tym większa jest jego siła i wytrzymałość. Odwrotna sytuacja ma miejs...

plik docx

mechanika techniczna

moje notatki z mechaniki technicznej

punkt materialny model ciała o tak małych wymiarach w porównaniu z wymiarami obszaru, w którym ciało porusza się, że można pominąć zmiany położenia tego ciała wywołane przez obrót i traktować to ciało jako punkt geometryczny, któremu przypisujemy przy tym pewną skończoną ilość materii.

ciało doskonale sztywn...

plik doc

mechanika techniczna

pomoc naukowa na egzamin z mechaniki technicznej;)
STATYKA Postulaty statyki: 1.postulat ? równoległoboku ? jak dodawać siły. 2 siły P1 i P2 dodaje się, że ich suma jest wektorem utworzonym z przekątnej równoległoboku. R=.jeżeli mamy więcej niż dwie siły dodajemy je za pomocą wielokątów. 2.postulat ?dwie siły działające na ciało sztywne pozostają w równowadze, jeśli działają wzdłuż jednej prostej i mają te same wartości i są przeciwnie skierowane ? tworzą układ zerowy. 3.postulat ? jeż...

plik pdf

spr. współczynnik restytucji

moje sprawko z mechaniki
1. Tytuł Wyznaczanie współczynnika restytucji przy prostym, środkowym uderzeniu. 2. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika restytucji w przypadku uderzenia prostego, środkowego dla par różnych materiałów. 3. Podstawy teoretyczne W celu wyprowadzenia wzoru na współczynnik restytucji – k w przypadku uderzenia prostego, środkowego rozpatrzmy na początek zagadnienie uderzenia dwóch kul, pokazane na rysunku 1. Rys.1. Schemat uder...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,