plik doc

Wahadlo Maxwella

Laboratorium Fizyka - mechanika
2FA 17.03.2010 Laboratorium z fizyki Ćw. nr: 1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Tomasz L 3 WSTĘP Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego i rewersyjnego. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z ruchem harmonicznym prostym czyli takim, w...

plik docx

biomechanika protokół z zzajęc laboratoryjnych


PROTOKÓŁ Z ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

OPIS PRZYPADKU

plik pdf

Biegunowa lotu bezsilnikowego samolotu Zlin-43

Obliczenie biegunowej samolotu na różnych wysokościach.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH 诲诲诲诲 矎 矎 Mechanika lotu Temat: Wyznaczenie biegunowej lotu bezsilnikowego samolotu Zlin Z-43 Kieś Dariusz 3LD, A Rozkład sił Rozk ad sił działających na samolot w locie ślizgowym: Wzory wykorzystane do oblicze obliczeń: G = mgcosα Pz − mg cosα = 0  Px − mg sin α = 0 tgα = sin α cosα Cz 1 = =k C x tgα ܸൌඨ 2݉݃ܿߙݏ݋ ߩܵܥ௓ ଶ ଶ ܥ...

plik pdf

Równowaga podłużna samolotu Zlin-43

Sposób obliczenia równowagi podłużnej samolotu.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie równowagi podłużnej samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Równowaga podłużna samolotu polega na zerowaniu się sumy momentów od elementów samolotu. Moment podłużny składa się z sumy momentów skrzydła, kadłuba, gondol silnikowych, zespołu napędowego i usterzenia poziomego. Moment p...

plik pdf

Metoda mocy - Zlin-43

Zastosowanie metody mocy do obliczeń osiągów samolotu.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Moc rozporządzalna i moc niezbędna w locie silnikowym na przykładzie samolotu Zlin Z-43. Kieś Dariusz 3LD, A Wykaz oznaczeń: Q – ciężar samolotu [N] S – powierzchnia nośna [m2] ρ - gęstość powietrza na danej wysokości [kg/m3] Cx,Cz – współczynniki oporu i siły nośnej dla danej prędkości...

plik pdf

Zasięg samolotu Zlin-43

Obliczenie zasięgu samolotu Zlin-43.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Mechanika lotu Temat: Obliczenie zasięgu samolotu na przykładzie samolotu Zlin Z-43 Kieś Dariusz 3LD, A Zasięg samolotu jest to maksymalna odległość, jaką może pokonać samolot w locie poziomym. Dane potrzebne do obliczeń: Moc: NTO=210 [KM] Nwzn=170 [KM] Nprz=150 [KM] Jednostkowe zużycie paliwa: qeTO=280 [g/KM/h] qewzn=230 [g/...

plik docx

mechanika płynów

PB

  1.  Gęstość.

Do podstawowych parametrów określających własności fizyczne płynów należą: gęstość, ciężar właściwy, lepkość.

Gęstość płynu w pewnym punkcie przestrzeni definiowana jest jako granica stosunku elementarnej masy płynu ∆m do zawierającej tę masę elementarnej objętości ∆τ, gdy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,