plik doc

Biomechanika

Biomechanika
Biomechanika Dlaczego Biomechanika na studiach fizjoterapii? pozwala ocenić technikę, przyspiesza naukę ćwiczeń, pozwala na osiąganie lepszych wyników, zmniejszy ilość kontuzji, nauczy idei prewencji, rehabilitacji, daje możliwość poznania przyczyny kontuzji, BIOMECHANIKA- jest nauką zajmującą się działaniem wewnętrznych i zewnętrznych sił na ciało- strukturę biologiczną istot żywych oraz skutkami tych działań. zajmuje się ruchem, jego przyczynam...

plik odt

środek masy- sprawko mechanika

Sprawozdanie z zachowania środka masy- mechanika techniczna laboratorium
1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie słuszności zasady zachowania środka masy materialnego na przykładzie układu złożonego z wahadła fizycznego i ruchomego korpusu.       2. Opis stanowiska pomiarowego: W celu doświadczalnego sprawdzenia zasady zachowania ruchu środka masy układu materialnego użyto układu materialnego składającego się z wahadła fizycznego zamocowanego na k...

plik doc

Biomechanika

ściąga na biomechanike
BIOMECHANIKA - nauka o ruchach organizmów żywych (ludzkich i zwierzęcych) bada zarówno aktywne ruchy żywego organizmu jak położenie, postawę całego ciała wraz z jego poszczególnymi częściami; opisuje oraz analizuje zjawiska ruchu i równowagi w zakresie, w jakim odzwierciedlają one działanie sił mechanicznych; w biomechanice ruch 1 równowaga są ściśle współzależne; Jej działy to; Statyka (gr. utrzymujący równowagę), dynamika ( z gr. siła) kinematyka - ( z gr. ruch ) -...

plik docx

MECHANIKA PŁYNÓW I

1. Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły – zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. 2. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do w...

plik doc

Mechanika teoria

Mechanika semestr 2 AiR PŁ
      Wyznaczanie chwilowej osi obrotu w ruchy kulistym ciała sztywnego, dla danej prędkości punktu A i danego kierunku prędkci B. Prowadzimy płaszczyznę Pi przez punkty O i A oraz Pi1 przez O i B. Na linii przecięcia płaszczyzn dowolnie obieramy punkt K. Na Pi dowolnie obieramy punkt D i łączymy go z A. Wektor prędkości punktu A jest prostopadły to Pi, również na AD, więc rzut tego wektora na AD jest równy zero. Zgodnie z twierdzeniem, że rzuty p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,