plik pdf

mechanika płynów

mechanika płynów
STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW STATYKA PŁYNÓW Ciśnienie i gęstość Ró nica w działaniu siły na płyn i na ciało stałe polega na tym, e w spoczywającej cieczy siła musi być zawsze prostopadła do powierzchni płynu, podczas gdy w ciele stałym mo e mieć dowolny kierunek. Spoczywający płyn nie mo e równowa yć sił stycznych (warstwy płynu ślizgałyby się po sobie) i dlatego mo e zmieniać kształt i płynąć. Wygodnie jest, więc opisywać siłę działającą na płyn za pomocą ciśnienia p zdefin...

plik pdf

Mechanika Płynów Laboratorium - skrypt

Artur Bartosik \"Laboratorium Mechaniki Płynów\" skrypt
j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s w z ó ry ł k G o a ę k it e t w o i i l kŚ b i i n B h c e t i l o P j e i a k n s...

plik docx

mechanika płynów

PB

  1.  Gęstość.

Do podstawowych parametrów określających własności fizyczne płynów należą: gęstość, ciężar właściwy, lepkość.

Gęstość płynu w pewnym punkcie przestrzeni definiowana jest jako granica stosunku elementarnej masy płynu ∆m do zawierającej tę masę elementarnej objętości ∆τ, gdy...

plik doc

Mechanika płynów

Opracowanie pytań na egzamin z mechniki płynów
1. Statyka płynów 1.1 Ciśnienie a) Jakiego rodzaju naprężenie reprezentuje ciśnienie w płynie? Jest to naprężenie normalne (prostopadłe do powierzchni cieczy) b) Podać jednostkę ciśnienia w układnie SI oraz jej wymiar. Jest to jeden Pa, czyli Pascal. 1Pa = [N/m^2] c) Podać brzmienie prawa Eulera. Wartość ciśnienia jest niezależna od orientacji przestrzennej powierzchni, na którą ono działa. d) Podać brzmienie prawa Pascala Ciśnieni...

Ostatnie wyszukiwania