plik doc

hydraulika


CWICZENIE 2: OKREŚLENIE CZASU OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA PRZEZ OTWÓR W DNIE: 1. Wprowadzenie Aby wprowadzić zależność określającą czas opróżniania zbiornika przez otwór w dnie, przyjmujemy następujące założenia: przepływ w zbiorniku ma charakter jednowymiarowy nieustalony ruch cieczy podczas jej wypływu ze zbiornika można traktować jako sumę nieskończonej ilości chwilowych stanów ustalonych swobodna powierzchnia oraz strumień wypływający z otworu znajdują się pod działaniem tego sa...

plik docx

MECHANIKA PŁYNÓW I

1. Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły – zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. 2. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do w...

plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie twardosci Rockwel

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik docx

Twardosc Rockwell

Badanie Rockwell

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut nauk technicznych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej

plik doc

Badanie lepkości metodą Hopplera

Wstęp teoretyczny o badaniu lepkości metodą Hopplera
1.       Wstęp teoretyczny       Aby dwie warstwy cieczy o powierzchni A odległe o dx mogły poruszać z różną prędkością dv względem siebie należy przyłożyć pewną siłę F: Współczynnik  występujący w równaniu nazywamy współczynnikiem tarcia wewnętrznego, współczynnikiem lepkości dynamicznej lub po prostu lepkością. W układzie SI jednostką lepkości jest [Nsm–2], lecz często stosowaną jednostką jest puaz:...

plik pdf

teoria płyny

teori do ćwiczenia 5 z mechaniki płynów
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnych rodzajów przelewów oraz sporządzenie ich charakterystyk. 1. Wprowadzenie 1.1 Część teoretyczna Przelew jest to część przegrody wstawionej w strumień cieczy o swobodnym zwierciadle, przez którą może nastąpić przepływ, rys. 1. Krawędź ograniczającą strumień przelewowy nazywamy krawędzią prze...

plik doc

Emulsje, Zawiesiny, Emulgatory

Informacje o zagadnieniach w tytule
Emulsje, Zawiesiny, Tenzydy Wyróżniamy dyspersje typu : Ciało stałe w cieczy ( zawiesina) Ciecz w cieczy (emulsja) Gaz w cieczy (piana) Ciało stałe lub ciecz w gazie (aerozol) Ciało stałe w ciele stałym (tzw. Stałe rozproszenia fizyczne) Zawiesiny ( Suspensio, Suspensiones, Suspensionis, Susp.) Stanowią układ dwufazowy: Stałej substancji leczniczej - jako fazy rozproszonej, która jest trudno rozpuszczalna lub praktycznie n...

plik doc

BADANIA FIZYCZNE TŁUSZCZÓW

temat:badania fizyczne tłuszczów- POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA,POMIAR GĘSTOŚCI TŁUSZCZU PIKNOMETREM ,POMIAR LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ APARATEM HOPPLERA,OZNACZANIE STAŁYCH FIZYCZNYCH TŁUSZCZÓW, Oznaczanie liczby zmydlenia, OZNACZANIE LICZBY ESTROWEJ POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA TŁUSZCZÓW Współczynnik załamania światła , znany też współczynnikiem refrakcji to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania światła przechodzącego z powietrza do tłuszczu w danej temperaturze...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.