plik rar

Hydromechanika

laboreczki z hydromechaniki:\"Badanie warstwy przyściennej przy opływie płytki płaskiej\"; \"Badanie ruchu laminarnego\"; \"Badanie pól prędkości w charakterystycznych przekrojach przepływowych chłodnicy.\"

plik pdf

Zaawansowana mechanika kwantowa

Wstęp do teorii przestrzenii Hilberta

ZAAWANSOWANA MECHANIKA KWANTOWA: WSTĘP DO TEORII PRZESTRZENI HILBERTA

Ł. Derkacz1 , R. Olkiewicz IFT UWr., 2005

1

Uwagi i dostrzeżone błędy w notatkach prosze kierować na adres: nikko@ift.uni.wroc.pl

1

Przestrzenie Hi...

plik pdf

mechanika płynów

mechanika płynów
STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW STATYKA PŁYNÓW Ciśnienie i gęstość Ró nica w działaniu siły na płyn i na ciało stałe polega na tym, e w spoczywającej cieczy siła musi być zawsze prostopadła do powierzchni płynu, podczas gdy w ciele stałym mo e mieć dowolny kierunek. Spoczywający płyn nie mo e równowa yć sił stycznych (warstwy płynu ślizgałyby się po sobie) i dlatego mo e zmieniać kształt i płynąć. Wygodnie jest, więc opisywać siłę działającą na płyn za pomocą ciśnienia p zdefin...

plik doc

Biomechanika

ściąga na biomechanike
BIOMECHANIKA - nauka o ruchach organizmów żywych (ludzkich i zwierzęcych) bada zarówno aktywne ruchy żywego organizmu jak położenie, postawę całego ciała wraz z jego poszczególnymi częściami; opisuje oraz analizuje zjawiska ruchu i równowagi w zakresie, w jakim odzwierciedlają one działanie sił mechanicznych; w biomechanice ruch 1 równowaga są ściśle współzależne; Jej działy to; Statyka (gr. utrzymujący równowagę), dynamika ( z gr. siła) kinematyka - ( z gr. ruch ) -...

plik odt

środek masy- sprawko mechanika

Sprawozdanie z zachowania środka masy- mechanika techniczna laboratorium
1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie słuszności zasady zachowania środka masy materialnego na przykładzie układu złożonego z wahadła fizycznego i ruchomego korpusu.       2. Opis stanowiska pomiarowego: W celu doświadczalnego sprawdzenia zasady zachowania ruchu środka masy układu materialnego użyto układu materialnego składającego się z wahadła fizycznego zamocowanego na k...

Ostatnie wyszukiwania