plik doc

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII UŁOŻONY NA POTRZEBY PRAKTYK W LICEUM
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII Czas pracy 90 minut ????????????????.. Imię i Nazwisko Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 43 punkty Zadania od 1 do 8 wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego. Zadanie 1. (1 pkt) Oblicz rzeczywistą długość jeziora, jeśli odległość na mapie między jego skrajnymi punktami w linii prostej wynosi 16 cm...

plik pdf

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze
Dziecko w literaturze „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta”. Słowa te pochodzą z krótkiej przedmowy, poprzedzającej „Małego Księcia” Antoine’a de Saint – Exupéry’ego. Uważam, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Świat dorosłych różni się od świata dzieci, dorośli często nie rozumieją świata widzianego oczami dziecka, często dziecko musi dorosłemu wszystko tłumaczyć i wyjaśniać. Jedno jest całko...

plik docx

Prezentacja maturalna

Krótki konspekt prezentacji maturalnej

Czy piosenka rockowa może być poezją? Odpowiedz analizując wybrane utwory.

  1. Literatura podmiotu
  2. Mogielnicki  A. „Mała Lady Punk”, 1982, wyk. zespół Lady Punk

plik rtf

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na wybranych utworach.

Praca maturalna z języka polskiego
      W piękną i jakże trudną metaforykę ludzkiej drogi – natura wpisuje także rozstanie, które dla każdego niewątpliwie jest czymś wyjątkowym i odmiennym. Po bolesnych doświadczeniach związanych z rozłąką, człowiek stara się nadać sens swojemu życiu, pragnie ukoić smutek, niepokój wywołany rozstaniem z bliską sobie osobą. Nie zmienia to jednak faktu, iż w obliczu rozdzielenia każdy pozostaje samotny, cierpiący, zbolały i przygnieciony ogro...

plik doc

motyw compasio

praca maturalna
Agnieszka Sztabnik Gr. C MOTYW ?COMPASSIO? W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA Poezja liturgiczna stanowi ogromną część europejskiej literatury średniowiecznej. Tropy, sekwencje i hymny [?] objęły 55 tomów, co dowodzi popularności tych gatunków literackich. Ich rodowód i powstanie omówiono już wielokrotnie J. Woronczak, Tropy i sekwencje w literaturze pol...

plik doc

praca maturalna- pary małżeńskie

praca na ustny polski, \"zaprezentuj wybrane pary małżeńskie\", omawia przykłady: Adam i Ewa, Penelopa i Odyseusz, Konrad Wallenrod, Dulscy, Kamizelka
Zaprezentuj wybrane literackie pary małżeńskie. Pismo Święte przynosi nam dwa opisy stworzenia człowieka. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie pomocą i by razem zasiedlali i uprawiali ziemię. Według pierwszego opisu stworzenia kobieta i mężczyzna są sobie równi. Drugi opis wprowadza zasadę zależności żony od męża. Bóg...

plik doc

praca maturalna o przyjaźni w utworach lit.

O przyjaźni w W pustyni i w puszczy\", \"Lalce\", \"małym Księciu\" i \"Ziemia, planeta ludzi\"
ZAPREZENTUJ WIELKIE PRZYJAŹNIE W UTWORACH WYBRANYCH Z DWÓCH OKRESÓW LITERACKICH. Szkolny słownik terminów literackich definiuje przyjaźń jako duchową, emocjonalną i platoniczną więź łączącą dwoje lub więcej ludzi, opartą na wzajemnych zrozumieniu i wspólnych doświadczeniach. Słownik języka polskiego PWN rozszerza pojęcie przyjaźni, określając tym mianem bliskie, serdeczne stosunki z kimś op...

plik doc

praca maturalna- o biesiadzie

obraz biesiadowania w Polsce dawnej i dziś na podst. tekstów literatury i sztuki
?Biesiada i biesiadnicy?. Zinterpretuj obrazy biesiadowania dawniej i dziś w wybranych tekstach kultury. Ludzie w swojej naturze skłonni są do zabaw, uciech, lubią w gronie znajomych, rodziny świętować, ucztować, biesiadować. Za słownikiem języka polskiego PWN biesiadą będę nazywać ucztę, bankiet, wystawne przyjęcie, a jej uczestników biesiadnikami. W wybranych przeze mnie tekstach kultury ukaże różne...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,