plik doc

Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych u dzieci

Opisanie zasad obowiązujących przy pobieraniu materiału do badania mikrobiologicznego u dzieci.
ZASADY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH U DZIECI OGÓLNE ZASADY POBIERANIA I PRZESYŁANIA MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH: 1. Materiał należy pobrać: - z miejsca zmienionego chorobowo - przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (wyjątkowo-, jeżeli dziecko jest w trakcie antybiotykoterapii- przed kolejna dawką leku; na skierowaniu zaznaczyć, jaki lek i jak długo pacjent otrzymu...

plik doc

Pobieranie materiału do badań

Zasady pobierania krwi, moczu kału, wymazy z gardła, plwocin itp.
Pobieranie materiału Ogólne zasady obowiązujące przy pobieraniu materiału do badań mikrobiologicznych:       osoba pobierająca materiał do badań mikrobiologicznych powinna stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuch ochronny)       narzędzia i pojemniki stosowane do pobierania i transportu materiału muszą być jałowe       materiał do badań nie może się stykać ze...

plik rtf

Zagrożenia zawodowe pielegniarki

Pielęgniarstwo jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka sprawuje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, fizjologicznych, psychicznych i społecznych. Udzielając świadczeń sama pielęgniarka narażona jest na szereg zagrożeń z racji wykonywanego zawodu. Z chorymi mamy styczność przez cały jego pobyt w oddziale. Wykonujeny lub pomagamy w czynnościach pielęgnacyjnych, pobieramy materiał do badań, wykonujemy różne zlecone zabiegi, rozmawiamy itp. przez co występuje zwi...

plik doc

MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu

Media w edukacji Pytania egzaminacyjne i materiał na egzamin od wykładowcy - otrzymane od studentki pedagogiki
Media w edukacji Materiały do Testu dla studentów studiów zaocznych 1. Tytuły książek Marshalla McLuhana: a. Mechaniczna narzeczona (1951) b. Galaktyka Gutenberga (1962) c. Zrozumieć media (1964) Tytuł książki Waltera Onga: Oralność i pismienność. Słowo poddane technologii. Tytuł książki Neila Postmana: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu....

plik doc

HIV, budowa, wrota zakażenia, zapobieganie, leczenie

wirus HIV. Budowa, wrota zakażenia,zapobieganie, leczenie. artykuł lek. med. Ryszarda Feldmana, ordynatora III Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Praskim p. w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, napisany w styczniu 2000 dla serwisu RES MEDICA
Wirus HIV W AIDS czynnikiem chorobotwórczym (patogenem) jest wirus HIV, a dokładniej jego dwie bardzo blisko spokrewnione "wersje": HIV-1 i HIV-2. Z badań epidemiologicznych wynika, że HIV-1 jest rozpowszechniony na kontynentach półkuli półn...

plik doc

Realizacja problemu badawczego

Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców”
Materiał zaliczeniowy na przedmiot – REALIZACJA PROBLEMU BADAWCZEGO studentów II Roku SOCJOLOGII WSH w Lesznie: Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców” - Projekt badawczy miał na celu przeanalizowanie; jaki jest stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców, jaki jest do nich poziom zaufania? - Został przeprowadzony metodą, która należy do badań jakościowy...

plik doc

Wyłyżeczkowanie jamy macicy

Instrumentalne opróżnienie jamy macicy Objawy i przebieg Kiedy wykonuje się konizację szyjki macicy? Zalecenia po konizacji szyjki macicy Przebieg konizacji szyjki macicy
Wyłyżeczkowanie jamy macicy Instrumentalne opróżnienie jamy macicy Diagnostyczne – pobranie fragmentów błony śluzowej macicy w celu przekazania uzyskanego materiału do badania histopatologicznego, w przypadku nieprawidłowych krwawień z macicy, w niepłodności lub w podejrzeniu zmian chorobowych w endometrium. Tera...

plik docx

Opieka pielęgniarska po przezcewkowej resekcji raka pęcherz


Opieka pielęgniarska po przezcewkowej resekcji raka pęcherza  P. Naydenova Szpital Specjalistyczny dla aktywnego leczenia w onkologii - Sofia, Klinika Urologii Wstęp: Rak pęcherza moczowego w Bułgarii zajmuje dziewiąte miejsce (5,8%) wśród wszystkich nowotworów. Najczęściej dotyczy grupy wiekowej mężczyzn jest 60-84g, 70-84g i kobiet. Według National Cancer Registry stałą tendencją do zwiększonej zachorowalności. Pod...

plik doc

szkoła genewska

szkoła genewska
Genewska szkoła strukturalizmu europejskiego Milka Ivićlingwistyka wyrosła z nauki de Saussure?a, ukształtowana ostatecznie przez jego uczniów, zwłaszcza, Charlesa Bally; poza nim: Albert Sechehaye, Henri Frey; wyraźne nastawienie na studiowanie elementów emocjonalnych (afektywnych) w języku; bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie; konsekwentne stanowisko synchroniczne; akcentowanie teoretycznego aksjomatu o społecznej funkcji języka; język prze...

plik doc

Podstawy terapii indywidualnej i grupowej

I. Podstawowe pojęcia: psychoterapii II. Rodzaje psychoterapii: III. Interwencje (techniki) psychoterapeutyczne: IV. Wybrane zjawiska w psychoterapii: V. Fazy rozwoju grupy psychoterapeutycznej: VI. Czynniki leczące w terapii grupowej w ujęciu Yaloma
Podstawy terapii indywidualnej i grupowej. Materiał na ćwiczenia. Opracowała Ewa Chmurska Literatura: „Psychoterapia” t. III, L. Grzesiuk, Warszawa, 2006 „Podstawy psychoterapii”, S. Kratochvil, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka, 2002  ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,