plik doc

Matematyka ściąga


ZESTAW I Zadanie 1. Funkcję określoną w zbiorze X nazywamy ograniczoną z góry w zbiorze X wtedy i tylko wtedy gdy: Zadanie 13. Pierwsza pochodna funkcji f(x) = ma postać: Zadanie 2. Prostą y = xm+n nazywamy asymptotą ukośną obustronną jeżeli: Zadanie 3. Wykres funkcji f(x) w przedziale jest wypukły jeżeli: Zadanie 4. Prawdziwy jest wzór rachunku różniczkowego: Zadanie 5. Niech Z(x) ozna...

plik doc

egzamin metodyka matematyka

metodyka matematyka egzamin
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z METODYKI MATEMATYKI 1.Cele nauczania matematyki. Cele nauczania – przewidywane lub pożądane zmiany w sposobie myślenia lub działania uczniów, do których zmierzają decyzje i czynności nauczyciela. Wyróżniamy dwie kategorie celów nauczania matematyki: - cele poznawcze - kompetencje, postawy i nawyki będące wynikiem poznawania pojęć i metod matematyki. - cele wychowawcze - postawy i nawyki kształtowane w procesie dydaktycznym przez wyk...

plik pdf

matematyka


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZNP W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: DORADZTWO I TERAPIA PEDAGOGICZNA Maria Chutko- Malinowska 16540 Bezdomność wśród młodzieży „młodzi dorośli”. Praca kontrolna napisana pod kierunkiem mgr Renaty Harasim Warszawa, rok 2009 1 Spis treści Wstęp...............................................................................................................................3 Rozdział I Bezdomność i młodzież w literaturze tematu..........................

plik pdf

Metody numeryczne sciaga

Matematyka Dyskretna podstawowe zagadnienia.
WZORY, studia magisterskie 2007/08 I Arytmetyka zmiennopozycyjna Elementami zbioru warto´ci zmiennopozycyjnych sa s 1. liczby (−1)s bE (d0 .d1 d2 . . . dp−1 )b , gdzie • s wynosi 0 lub 1, • di dla i = 0, 1, . . . , p − 1 jest dowolna cyfra w systemie liczenia zdefiniowanym przez baze, • E jest dowolna liczba calkowita nie mniejsza ni˙ z Emin i nie wieksza ni˙ Emax , z 2. symbole −∞ i +∞, 3. przynajmniej dwa r´zne symbole NaN. o˙ Przypadek 3 Ty...

plik doc

matma...ćw

majma
Pojęcia całki       - jest to działanie odwrotne do pochodnej. Wzory: 1.                               Przykład:       Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład:       Przykład: Uproszczenia możliwe w obliczeniach: Uproszczenie 1.       Wyprowadzenie: Rozwiążmy poniższy przy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,