plik doc

Matematyka Macierze


Pojęcia macierzy Macierz jest to tablica pewnych liczb rzeczywistych:       a mn m - to rzędy macierzy,       n - to kolumny macierzy Pojęcia macierzy kwadratowej. Jeżeli m = n to taką macierz nazywamy macierzą kwadratową. Pojęcia przekątnej głównej macierzy.             1, 5, 9 leżą na przekątnej głównej macierzy Pojęcia macierzy jednostkowej. macierz jednostkowa bo w każdym wierszu i każdej kolumnie leży tylko...

plik doc

Matematyka - wzory

Notatki z wykładów i ćwiczeń, bez rozwiązanych zadań ;) idealne na koło!
ELEMENTY ALGEBRY WYŻSZEJ       Wprowadzenie do rachunków wektorów wektor – skończony ciąg liczb rzeczywistych       , oznaczenie wektora ciąg liczbowy                   współrzędne wektorów n – ustalone                   przestrzeń liniowa np.     &n...

plik doc

Matematyka ściąga


ZESTAW I Zadanie 1. Funkcję określoną w zbiorze X nazywamy ograniczoną z góry w zbiorze X wtedy i tylko wtedy gdy: Zadanie 13. Pierwsza pochodna funkcji f(x) = ma postać: Zadanie 2. Prostą y = xm+n nazywamy asymptotą ukośną obustronną jeżeli: Zadanie 3. Wykres funkcji f(x) w przedziale jest wypukły jeżeli: Zadanie 4. Prawdziwy jest wzór rachunku różniczkowego: Zadanie 5. Niech Z(x) ozna...

plik pdf

matematyka


WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZNP W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: DORADZTWO I TERAPIA PEDAGOGICZNA Maria Chutko- Malinowska 16540 Bezdomność wśród młodzieży „młodzi dorośli”. Praca kontrolna napisana pod kierunkiem mgr Renaty Harasim Warszawa, rok 2009 1 Spis treści Wstęp...............................................................................................................................3 Rozdział I Bezdomność i młodzież w literaturze tematu..........................

plik doc

Zadania tekstowe- matematyka

problemy otwarte, przykłady, opis
Zadania tekstowe i stosowanie pojęć matematycznych PROBLEMY OTWARTE       Oprócz tradycyjnych zadań tekstowych dzieci powinny rozwiązywać także wiele problemów otwartych. Chciałabym przedstawić kilka przykładów i omówić, na czym polegają, a także pokazać czym różnią się od zadań tradycyjnych i co jest ich zaletom. Zadania otwarte to zadania, w których występuje określone polecenie. Polecenie to dotyczyć może: konstruowania, bądź kompono...

Ostatnie wyszukiwania