plik docx

marketing

marketing

POJĘCIA Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.

plik rtf

marketing

marketing
Podstawowe pojecia: Marketing – jest procesem spolecznym i zarzadczym dzieki któremu konkretne osoby i grupy otrzymuja to czego potrzebuja poprzez tworzenie, oferowanie i wymiane posiadajacych wartosci produktów. Potrzeba ludzka – stan odczuwania braku zapokojenia Pragnienia – sa wyrazem szczególengo sposobu zapokojania potrzeb pierwotnych. Popyt – pragnienie posiadania okreslonych dóbr poparte gotowoscia do ich nabycia. Produkt – to co można zaoferować w celu zaspokojenia p...

plik doc

Marketing i reklama

Notatki z wykładu
Marketing i reklama Marketing - jest to działalność polegająca na rozpoznaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcą, a z drugiej także zapewnia korzyści ekonomiczne firmie czyli zysk i ekspansję rynkową. PRODUKT ? cokolwiek może znaleźć się na rynku, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Produkt to dobro lub usługa zdolne do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Produk...

plik doc

Marketing

Marketing
Marketing – (market – rynek; Ing – czynność) to nie reklama, czy promocja. Trzy etapy sukcesu rynkowego:       Sprzedać produkt       Sprzedać zysk       Sprzedać z rosnącym zyskiem SPRZEDAŻ W marketingu punktem wyjścia jest potrzeba, pod tą potrzebę rozpoczynamy produkcję. Marketing – to działalność, która poprzez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb konsumentów w taki sposób, aby zrealizować własne cele. Marketing...

plik doc

model marketingu relacyjnego

marketing relacyjny,model marketingu relacji
Marketing relacyjny jest procesem ciągłym wymagającym od firm stałej komunikacji z nabywcami usług. J. R. Evans i R. L. Laskin zaproponowali niżej przedstawiony model marketingu relacyjnego. Rys 1. Model marketingu relacyjnego Pierwszy element modelu zawiera cztery składowe: możliwości firmy i jej umiejętności w definiowaniu oczekiwań klientów, oferowanie klientom dodatkowych korzyści zapewniających kompleksowość usług...

plik doc

Marketing - zagadnienia

opracowane zagadnienia z zakresu marketingu
1. Przedsiębiorstwo A. definicja i geneza PRZEDSIĘBIORSTWO Jest produktem historycznym, pojawiło się na określonym etapie rozwoju, istnieje zgodność ekonomii i historii - gospodarstwa w epoce feudalizmu czy niewolnictwa nie miały cech przedsiębiorstwa Niewolnictwo – Grecja, Egipt – gospodarstwa nastawione na zapotrzebowanie patrycjuszy, nie istniały takie pojęcia jak koszty Feudalizm – posiadłości wielkich panów, prowadzone również w klasz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,