plik docx

felieton

Felieton \"Żywot studenta poczciwego\"

„Żywot studenta poczciwego”

 Pochłonięta czytaniem stosu lektur, pisząc notatki i w międzyczasie próbując zjeść kolację ( jedyny posiłek na który w ciągu dnia mam czas) doszłam do wniosku, że lata licealne to idylla, o której marzy każdy student. Tyle mówiono nam o życiu akade...

plik odt

Kulawik- Poetyka- notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia
Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI 1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ. 2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest...

plik docx

Psychologia

Krótko o konformizmie

Powody, dla których poddajemy się wpływowi konformizmu:

  1. Potrzeba akceptacji społecznej
  2. Chęć wniknięcia kar społecznych
  3. Chęć zapewnienia sobie wsparcia społecznego

Eksperymenty prezentujące konformizm:

  1. Eksperyment...

plik doc

Badnia fizykalne

Notatki z badań fizykalnych gotowe na egzamin
Badanie fizykalne czyli całościowa ocena stanu pacjenta ma na celu ocenę stanu zdrowia, rozpoznanie patologii i postawienie wstępnej diagnozy. BADANIE FIZYKALNE:       podmiotowe – wywiad       przedmiotowe – badanie objawów obiektywnych za pomocą zmysłów i technik TECHNIKI       Obserwacja – obserwowanie skóry w celu wykrycia zmian       Obmacywania – dotyk, kształt narządu,...

plik rtf

[NOTATKI] Ekonomia Wykład z 20.11.2009

Wykłady z Ekonomii z dnia 20.11.2009 na UO
--- MOJE NOTATKI Z WYKŁADU EKONOMII z dnia 20.11.2009 --- Łukasz Malkiewicz Obieg kapitałów w przedsiębiorstwie: 1) zakup czynników produkcji (kapitał w formie pieniężnej), 2) produkcja dóbr (kapitał w formie rzeczowej), 3) sprzedaż wytworzonych dóbr (kapitał w formie pieniężnej) PN2 - PN1 > 0 - zysk, PN2 - PN1 < 0 - strata, PN2 - PN1 = 0 - zero PN1 - suma wydana na zakup czynników produkcji. PN2 - suma uzyskana ze sprzedaży wytw...

plik doc

Dynamika grupy społecznej

notatki z wykładów
Notatki z wykładów ? Kołobrzeg 2006 ? V semestr studiów zaocznych ? socjologia. Dynamika grupy społecznej Grupa to dwie lub więcej osób, wzajemnie na siebie oddziałujących, łączących się aby osiągnąć określone cele. Podział grup: formalne i nieformalne. Formalne: określona struktura organizacji mają przydzieloną pracę działania wynikają z celów organizacji działania służą osiągnięciu celów organizacji np. grupy robocze...

plik pdf

Etyka

notatki z wykładów
robertlit@o2.pl Notatki z wykładów – Kołobrzeg 2004 - II semestr studiów zaocznych – socjologia. 1 Etyka Pod red. P. Singera „Przewodnik po etyce”, Warszawa 1998 Aborcja - istnienie lub nieistnienie ludzi - ważny problem społeczny - przeciw / tak – radykalnie – nigdy, w żadnych okolicznościach nie – są takie okoliczności umożliwiające aborcję - za / nie wyklucza uzasadnionej moralnie sytuacji, w której może nastąpić aborcja Przeciwnicy Sylogizm: sposób myślenia tzw. de...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,