plik odt

metody nauczania kupisiewicz

metody nauczania kupisiewicz
Metody nauczania wg Kupisiewicza Methodos – z jez. Greckiego oznacza drogę , sposób postępowania .Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami , który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce , jak również rozwijanie zdolności zainteresowań poznawczych uczniów. Dobór metod nauczania zależy od :       wieku uczniów &n...

plik docx

Wywiad pielęgniarski


WYWIAD PIELĘGNIARSKI

Informacje ogólne:

Data wywiadu: …………………………………………………….

Podpis pielęgniarki: ……………………………………………….

Imię i nazwisko pacjenta:………………………………………….

Data urodzenia pacjenta: ………………………………………….

Zawód:…………………………………………………………….

Diagnoza lekarska:………………………………………………..

plik docx

Proces pielęgnowania RZS

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania chorego z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.

plik doc

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN


Współczesne tendencje przemian rodziny. Podejmując problematykę przemian zachodzących w rodzinie współczesnej, należy mieć na uwadze to, iż jest ona z natury swej bytem dynamicznym, nigdy dokończonym i zamkniętym. Według F. Znanieckiego jest on ?światem w rozwoju?, w którym nie ma rzeczy niezmiennych, chociaż są w niej różne elementy bardziej trwałe mniej podatne na zmiany, występujące zawsze, gwarantujące jej tożsamość i jej kontynuację w każdym społeczeństwie i na każdym poziomie jego r...

plik doc

Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Opis przypadku pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Wachlarz potencjalnych działań Pracownika socjalnego.
Pomoc rodzinie, w której znajduje się niepełnosprawne dziecko Opis sytuacji problemowej rodziny: Rodzina, w której znajduje się niepełnosprawne ruchowo dziecko. Dziecko (lat 10) porusza się o kulach, jest zdrowe, prawidłowo się rozwija. Rodzina mieszka na III piętrze, co skutecznie utrudnia swobodne przemieszczanie się dziecku. Zagadnienia:       Z jakich...

plik doc

Demografia

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Demografia Kończy się egzaminem / pisemny / 3 pytania: teoretyczne zadanie do policzenia problemowa analiza zjawiska Wykłady nie są obowiązkowe Literatura: Zdzisław Holzner ? ?Demografia? Okólski ? wsio + ?Demografia ? podstawowe pojęcia i teoria? Zeszyty Demograficzne Rocznik Statystyczny Rocznik Demograficzny http://www.stat.gov.pl Demografia zajmuje się zjawiskami ludnościowymi = urodzenia, śmiertelność, dające się...

plik doc

problem,

problem powstaje wtedy, gdy działalność podmiotu skierowana jest na osiągnięcie jakiegoś celu, lecz droga do tego celu nie jest znana, przynajmniej nie jest znana w pełni, tak że osiągnięcie celu wyłącznie na podstawie działania instynktownego.
Problem powstaje wtedy, gdy działalność podmiotu skierowana jest na osiągnięcie jakiegoś celu, lecz droga do tego celu nie jest znana, przynajmniej nie jest znana w pełni, tak że osiągnięcie celu wyłącznie na podstawie działania instynktownego lub na...

plik doc

Rodzina definicja i funkcje

Rodzina definicja i funkcje
17. Zaprezentuj wybraną definicję rodziny, wymień i omów funkcje rodziny. Rodzina to mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych: rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę w wychowaniu rodzinnym, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. Do głównych funkcji rodziny zalicza się:       f. prokreacyjne       przygotowan...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,