plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

muzyka łagodzi obyczaje

wypracowanie na temat czy muzyka łagodzi obyczaje
      Czy we współczesnym świecie aktualne jest stwierdzenie: „muzyka łagodzi obyczaje”.       Uważam, że muzyka w każdym swoim wydaniu potrafi wpływać na nasz sposób bycia. Słuszność tego stwierdzenia postaram się udowodnić w dalszej pracy.       Muzyka wpływa na sposób, w jaki ludzie się ubierają. Towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia, nawet w życiu prywatnym. Spotykamy ją na pogrzebach,...

plik doc

folklor i folkloryzm

o folklorze i folkloryzmie
Folklor i folkloryzm T ermin ?folklor? wprowadził do nauk humanistycznych angielski uczony William Thomas, który w 1846 roku napisał list do redakcji czasopisma ?The Atheneum? z propozycją, aby ?prawdziwie anglosaski wyraz złożony folklor (czyli wiedza ludu) zajął miejsce dotychczas przyjętych określeń, takich jak ?starożytności ludowe?, ?literatura ludowa??. V. Krawczyk ? Wasilewska: Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986, s. 9. Terminem tym...

plik doc

KRYSTYNA KLESZCZOWA- Echa wierzeń przedchrześcijańskich

Krystyna Kleszczowa- Echa wierzeń przedchrześcijańskich w staropolskim słownictwie
Krystyna Kleszczowa (Katowice) Echa wierzeń przedchrześcijańskich w staropolskim słownictwie W ierzenia pogańskie to zagadnienie natury interdyscyplinarnej i w konstruowanie obrazu religii przedchrześcijańskiej zaangażowane są różne dyscypliny naukowe, takie jak: historia, archeologia, etnografia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, folklorystyka, a także ? lingwistyka. Warto podkreśl...

plik doc

dialektologia.Europa: państwa, stolice, języki.

podział języków,pańswa Europy, stolice, powierzchnia, ludnosć, stosowane jezyki.
Rodziny językowe wywodzące się z języka praindoeuropejskiego Językiem praindoeuropejskim (prajęzykiem) posługiwała się ludność mieszkająca na stepowych, nizinnych obszarach położonych nad dolną Wołgą ok. 3 tys. lat p.n.e., czyli 5 tys. lat temu. Praindoeuropejczycy przybyli nad Wołgę z głębi Azji. Około 2 tys. lat p.n.e., w wyniku wędrówek (na wschód, zachód i południe), zespół etniczny praindoeuropejski...

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

polska poezja świecka XV w.

polska poezja świecka XV w. Notatka sporządzona do wydania Biblioteki narodowej
Rozwój poezji w Polsce do XV w. Tzw. Poezja ?ludowa? (nie zaliczana do dziejów literatury polskiej ? twórczość praktycznie nie znana) Poezja polsko ? łacińska (patrz notatka z poezji łacińskiej) Poezja polska (najstarsza ?Bogurodzica?, głównie utwory kościelne) Polska poezja świecka XV w. Świecka? Żywioł świecki miesza się z elementami religijnymi Utworów stosunkowo niewiele (b...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,