plik doc

Logika

logika
WYKŁAD 1. Rachunek zdań. Formy zdaniowe. Prawa działań na kwantyfikatorach. Pojęcie zdania. Zdanie w logice jest pojęciem pierwotnym. W klasycznej logice matematycznej zdaniom przepisuje się jedną z dwóch wartości logicznych: prawda (1), fałsz (0). Przykłady zdań: , , 3 jest liczbą parzystą. Wyrażenia: Czy jest dobra pogoda? Tydzień ma siedem dni. Podobnie jak liczby w algebrze, zdania w logice oznaczamy literami: p, q, r, s, ... U W A G A 1. Istnieją logi...

plik doc

logika religii wg Bocheńskiego

streszczenie o logice religii u Bocheńskiego
?Logika religii? J.M. Bocheński OP 1. RELIGIA A LOGIKA W obrębie tej problematyki wyróżniamy dwie przeciwstawne tendencje: - ?antylogiczną?, której przedstawicielem był m.in. Piotr Damiani. Uważał, że logika to dzieło szatana, zupełnie zbędne w kwestiach wiary, gdzie najistotniejsza jest modlitwa. - ?logiczną?, znacznie powszechniejszą, obecną w każdej z religii (za religie Autor uznaje chrześcijaństwo, islam, braminizm i buddyzm). Z...

plik doc

Logika streszczenie III, IV,V, VI rozdziału

Znajdują się tutaj tylko regułki z III,IV,V,VI rozdziału. Jeśli trzeba będzie uczyć się teorii, to już mamy
ROZDZIAŁ III Klasa uniwersalna ? obejmuje wszelkie przedmioty w świecie. Klasa negatywna ? dopełnienie wydzielonego podzbioru do klasy uniwersalnej. Stosunek zmienności ? istnieją desygnaty S i P, niema desygnatów S które nie są P, nie ma desygnatów nazwy P które nie sa S. Stosunek podrzędności ? Istnieja desygnaty S i P, niema S nie bedac P, są P choc nie sa S. Stosunek nadr...

plik doc

logika wykłady

logika - notatki z wykładów
L O G I K A ? ojcem logiki jest Arystoteles (384-322 p.n.e.), uczeń Platona, ? triada klasycznej filozofii greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles, ? ?Organon? (narzędzie) - o interpretacji tekstu języka pisanego i mówionego, logika formalna, topika - rozumowanie nieindukcyjne, o wnioskowaniach sofistycznych, ? sofizmaty - błędy logiczne, ? logika Arystotelesa została poszerzona o rachunek zdań przez stoików, ? wnioskowania zawodne i niezawodne - zadanie...

Ostatnie wyszukiwania