plik doc

logika wykłady

logika - notatki z wykładów
L O G I K A ? ojcem logiki jest Arystoteles (384-322 p.n.e.), uczeń Platona, ? triada klasycznej filozofii greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles, ? ?Organon? (narzędzie) - o interpretacji tekstu języka pisanego i mówionego, logika formalna, topika - rozumowanie nieindukcyjne, o wnioskowaniach sofistycznych, ? sofizmaty - błędy logiczne, ? logika Arystotelesa została poszerzona o rachunek zdań przez stoików, ? wnioskowania zawodne i niezawodne - zadanie...

plik doc

Logika- współczesne zainteresowanie językiem

Logika I rok studiów/ I semestr
LOGIKA Na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu tego modułu? 1. Jakie znasz typy nauk o języku? Zastanów się, czym różnią się od siebie poszczególne typy. Zapamiętaj, jakie nauki przynależą do poszczególnych typów. Gdzie ulokowana jest semiotyka logiczna? 2. Naucz się na pamięć definicji semiotyki logicznej. W jakim aspekcie semiotyka zajmuje się językiem? 3. Zapamiętaj, jakie są działy semiotyki, co jest przedmiotem każdego z nich i jakie są...

plik doc

Logika

logika
WYKŁAD 1. Rachunek zdań. Formy zdaniowe. Prawa działań na kwantyfikatorach. Pojęcie zdania. Zdanie w logice jest pojęciem pierwotnym. W klasycznej logice matematycznej zdaniom przepisuje się jedną z dwóch wartości logicznych: prawda (1), fałsz (0). Przykłady zdań: , , 3 jest liczbą parzystą. Wyrażenia: Czy jest dobra pogoda? Tydzień ma siedem dni. Podobnie jak liczby w algebrze, zdania w logice oznaczamy literami: p, q, r, s, ... U W A G A 1. Istnieją logi...

plik doc

logika religii wg Bocheńskiego

streszczenie o logice religii u Bocheńskiego
?Logika religii? J.M. Bocheński OP 1. RELIGIA A LOGIKA W obrębie tej problematyki wyróżniamy dwie przeciwstawne tendencje: - ?antylogiczną?, której przedstawicielem był m.in. Piotr Damiani. Uważał, że logika to dzieło szatana, zupełnie zbędne w kwestiach wiary, gdzie najistotniejsza jest modlitwa. - ?logiczną?, znacznie powszechniejszą, obecną w każdej z religii (za religie Autor uznaje chrześcijaństwo, islam, braminizm i buddyzm). Z...

plik doc

Logika - kategorie zdań

Kategorie zdań w logice
LOGIKA wykład nr 5 21.10.2012 (niedziela) dr J. Waldmajer KATEGORIA ZDAŃ Zdanie w sensie logicznym to wyrażenie, które posiada wartość logiczną (jest prawdziwe lub fałszywe). Funkcje semiotyczne zdań: - opisują (stwierdzają) pewne stany rzeczy, - posiadają wartość logiczną (0,1), - mają znaczenie- zwane sądem logicznym. Podział zdań ze względu na:       budowę:       proste   &...

plik doc

logika jako gry językowe

praca zaliczeniowa z logiki
Logika jako gry językowe I. Wprowadzenie Ludwig Wittgenstein w Dociekaniach filozoficznych rozwija znacznie pojęcie języka w porównaniu do poprzednich swoich dzieł. Przede wszystkim destrukcji ulega język jako logiczna struktura, której najmniejsze elementy, zdania elementarne, reprezentują świat. Owszem, język ma pewną strukturę, mianowicie składa się z wielości powiązanych ze sobą gier językowych, modelem porównawczym dla języka nie jest...

plik doc

test logika KnO wsp twp

Pytania i odpowiedzi z logiki dla magisterki r1,s1. KnO wsp twp
Test logika 20pytań 60% na zaliczenie czyli 12 poprawnych 1,wskaż warunki poprawności definicji -w objaśnieniu nie powinno pojawić się słowo lub, -w objaśnieniu nie mogą znaleźć się wyrażenia wartościujące, -w objaśnieniu powinno pojawić się słowo lub, -w objaśnieniu mogą pojawić się wyrażenia wartościujące, -każde słowo użyte w definicji musi być zrozumiałe dla odbiorcy, -nie każde słowo w definicji musi być zrozumiałe d...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,