plik doc

Polska literatura barokowa

Polska literatura barokowa
Polska literatura barokowa Polski barok dzieli się na trzy podokresy: wczesny (na przełomie renesansu i baroku; 1580-1620), dojrzały (ok. 1620-1680) i późny, przechodzący w oświecenie (ok. 1680-1764). Wyśmiany przez polskich myślicieli oświecenia, jest odzwierciedleniem nurtów światowych na polskim gruncie. Polska jest mocarstwem, ma ok. miliona km2, określa się ją jako oazę wolności. Ma za sobą spektakularne zwycięstwa nad Szwedami i Turkami; jednocześnie za...

plik doc

Co to jest literatura?

Moje podsumowanie definicji z różnych źródeł oraz własna próba definicji.
- Co to jest literatura? - Definicja z ?Nowego Słownika Języka Polskiego? PWN: ?Literatura ? całokształt twórczości piśmienniczej, piśmiennictwo.? Zaś: ?Piśmiennictwo ? ogół pisanych dzieł, utworów, literatura.? ?czyli klasyczne błędne koło. Obie definicje forsują dość kontrowersyjną tezę, że literaturą jest każdy tekst. Zapewne jest to rozwiązanie wygodne dla teoretyków, tyle tylko, że zupełnie...

plik pdf

Periodyzacja antyku i epoki: wraz z przykładową literaturą

Periodyzacja antyku wraz z autorami i tytułami dzieł. Epoki i przypisane do nich dzieła.
Egzamin z Powszechnej 1. Utwory charakterystyczne dla danej epoki i periodyzacja antyku: a) archaiczne: Epos o Gilgameszu IV-III tysiąclecie p.n.e. , Biblia – od X w. p.n.e. do II w n.e. b) literatura grecka: * archaiczna (X-VI): Iliada (850) i Odyseja(800) Homera IX w p.n.e. , Prace i dnie i Teogonia Hezjoda VIII/VII w. p.n.e., Pochwała młodości Safona, Archiloch (złośliwe wiersze, jamby), Anakreont (l...

plik doc

Polska literatura oświeceniowa w walce z wadami Polaków.

...
Małgorzata Zalewska Kl. IV Hb Temat: Polska literatura oświeceniowa w walce z wadami Polaków. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich. Literatura przedmiotu: I. Krasicki, Bajki, Kraków 2003, [tu:] ?Kulawy i ślepy?, ?Jagnię i wilcy?. S. Trembicki, Wybór bajek i wierszy, Wrocław 2004, [tu:] ?Myszka, kot i kogut?. I. Krasicki, Satyry i listy, Wrocław 1990, [tu:] ?Do króla?, ?Pijaństwo?. I. Krasicki, Monachomachia, Wrocław 1976. I. Krasicki, ?Mikoła...

plik doc

"Literatura a życie polskie" Stefan Żeromski

\"Literatura a życie polskie\" Stefana Żeromskiego (XX-lecie międzywojenne).
1. Literatura a życie polskie Stefan Żeromski Było życzeniem zespołu ludzi nauki i praktycznego rzeczoznawstwa, którzy zapoczątkowali wykłady ściśle gospodarcze w Zakopanem, ażeby w szeregu odczytów peświęconych zobrazowaniu potrzeb i nasuwających się zagadnień życia społecznego na chwilę najbliższą ? znalazł się również krótki wykład o roli literatury w tym teatrze, który się na ziemi naszej rozgrywa i ma...

plik doc

Czy literatura może być sumieniem ludzkości

wypracowanie
Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my ? Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm etycznych. My, Polacy, a więc i nasza literatura, czerpiemy normy z chrześcijaństwa i Biblii. To ona wyznaczyła nasz kodeks moralny i z...

plik doc

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem

wypracowanie
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie? Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły człowiek pod warunkiem, że ?zakupił wejściówkę?, to jest posiada umiejętność czytania i pisania. Obawiam się, że ja w prawdzie wejściówkę posiadam, lecz nie często korzystam z możliwo...

Ostatnie wyszukiwania