plik docx

Zagrożenia niemilitarne

Opracowane zagrożenia niemilitarne, może się przydać na przedmiot zwany bezp. publiczne.

Zagrożenia niemilitarne

Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego było dawniej definiowane w ścisłym związku w przyjmowanym za priorytetowy, a nawet jedyny, militarnym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Z upływem czasu i różnymi katastrofalnymi wydarzeniami, zidentyfikowano no...

plik pdf

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze

Prezentacja Maturalna (Język Polski)Dziecko w literaturze
Dziecko w literaturze „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta”. Słowa te pochodzą z krótkiej przedmowy, poprzedzającej „Małego Księcia” Antoine’a de Saint – Exupéry’ego. Uważam, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Świat dorosłych różni się od świata dzieci, dorośli często nie rozumieją świata widzianego oczami dziecka, często dziecko musi dorosłemu wszystko tłumaczyć i wyjaśniać. Jedno jest całko...

plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

plik docx

wstep do literaturoznawstwa

wstep do literaturoznawstwa

LITERATUROZNAWSTWO-dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów lit. oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie tej dyscypliny formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Można je dzielić na 3 zasadnicze działy: historię literatury, teorię oraz krytykę literacką.

plik pdf

Kobieta w literaturze - monografia

Wykład monograficzny na temat obrazu kobiety w literaturze od czasów najdawniejszych.
Kobiety (i mężczyźni) w literaturze. Mity - pierwotna wiedza dotycząca wszystkiego, istnieją rozmaite rodzaje mitów, nawet wewnątrz kultury. Mit archaiczny – wielość bogów, silnie związany z żeńskimi boginiami samorodnymi natura to jedna, wielka całość, w jej ramach istnieje wielość bogów, którzy łączą się w pary i są wewnętrznie sprzeczni. Mit nowoczesny – jeden Bóg – jednoznaczny, idealny Nie wiadomo, c...

plik doc

leksykon literatury polskiej ursela

opracowanie leksykonu literatury polskiej
Opracowanie Leksykonu Literatury polskiej Mariana Ursela ?Romantyzm? Almanach ? okazjonalne wydawnictwa w formie książki, co roku, inf. z każdej dziedziny, kalendarium wydarzeń, zbiór utworów literackich różnych autorów (połączonych tematyka); niejednorodna formuła; cenzura była wobec nich łagodniejsza niż wobec czasopism; bogata szafa graficzna; bogaty humor; ?miniaturowe encyklopedie? epoki - almanachy programowe, prezentujące poglądy artyst...

plik doc

IDDYLICZNY I REALISTYCZNY OBRAZ WSI W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ

IDDYLICZNY I REALISTYCZNY OBRAZ WSI W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ
IDDYLICZNY I REALISTYCZNY OBRAZ WSI W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ Okresowi renesansu charakteryzującemu się poczuciem piękna i harmonii towarzyszyło nieodmienne i powszechne przekonanie, że stan ziemiański jest stanem szczęśliwym, zapewniającym człowiekowi prawdziwe powodzenie i radość. Radości płynące z życia człowieka na wsi mocno podkreślili w swojej twórczości: Szymon Szymonowic, Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Mikołaj Rej...

plik doc

Cambridge History Of English And American Literature - The Victorian A

historia literatury angielskiej i amerykańskiej
The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907?21). Volume XIII. The Victorian Age. Part I. I. Carlyle. § 1. Goethe on Carlyle. When Goethe, in 1827, declared Carlyle?the Carlyle of the Life of Schiller?to be ?a moral force of great significance,? he showed, as often in his judgments of men, an insight which, at the same time, was...

plik pdf

William J Long - Oultines Of English And American Literature

William J Long - Oultines Of English And American Literature
Outlines of English and American Literature William J. Long Outlines of English and American Literature Table of Contents Outlines of English and American Literature..................................................................................................1 William J. Long.......................................................................................................................................1 PREFACE........

plik doc

Nowotwory jelita grubego

Nowotwory jelita grubego,objawy,epidemiologia,budowa i czynności jelita grubego
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO W ŚWIETLE LITERATURY. 1. JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO ? OKRES PRZEDOPERACYJNY. Na jakość życia chorych największy wpływ mają: stan somatyczny, samopoczucie psychiczne, zależności społeczne i sprawność fizyczna. Jakość życia chorych na nowotwory złośliwe jelita grubego jest wypadkową dolegliwości z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,