plik doc

A. Pratkanis, E. Aronson - Wiek propagandy

książka nt. propagandy, manipulacji, perswazji
Wiek propagandy Wiek propagandy Wiek propagandy Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień Anthony Pratkanis Elliot Aronson WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2004 Z oryginału: Anthony R. Pratkanis i Elliot Aronson Age of Propaganda. The everyday Use and Abuse of Persuasion Revised Edition Portions of this book first appeared in The Social Animal. Copyright 2001, 1992 by W....

plik doc

Czy literatura może być sumieniem ludzkości

wypracowanie
Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my ? Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm etycznych. My, Polacy, a więc i nasza literatura, czerpiemy normy z chrześcijaństwa i Biblii. To ona wyznaczyła nasz kodeks moralny i z...

plik doc

Dzieła oświecenia jako apel

wypracowanie
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników. Oświecenie było epoką rozumu i filozofów. Ludzie, którzy jej idee tworzyli, byli racjonalistami. Myślenie i fakty doświadczalne były jedynymi wyznacznikami prawd w tych czasach. Oświecenie na Zachodzie walczyło o wolność, podczas kiedy w Polsce o jej ograniczenie i nowe rozumienie. Literaturę polskiego oświecenia charakteryzują najlepiej trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Klasycyzm kładł duży nacisk za...

plik doc

SZKOLNICTWO W CZASACH REFORMACJI

Notatka na temat:) Notatka nie dotyczy języka polskiego. Musiałam wybrać kategorię, a nie mogłam wybrać odpowiedniej, nie wiem dlaczego.
Szkolnictwo w czasach reformacji Ruch reformacyjny, który przetoczył się przez całą Europę w ciągu XVI wieku, był konsekwencją renesansowej kultury, jej ogromnego zainteresowania potrzebami i sprawami życia codziennego, ostrej oceny twierdzeń sprzecznych z rozumem i autorytetów, a także sprzeczności i rozdźwięku pomiędzy głoszonymi przez duchowieństwo...

plik odt

arkadia w baroku

arkadia w poezji ziemiańskiej
      Ewa Kowalska                   ARKADYJSKA WIZJA CZŁOWIEKA W BAROKOWEJ POEZJI       ZIEMIAŃSKIEJ 1.Szlachcic- ziemianin Poezja ziemiańska jest kolejnym nurtem w poezji barokowej obok konceptystycznego i metafizycznego. Jej rozwój związany był z wzrastającą rolą szlachty na przestrzeni XVI i XVII w., która stanowiła stan bardzo liczy i bardzo zróżnicowany pod...

plik doc

filozofia


fatalizm (łac. fatalis - przesądzony) - przekonanie o nieodwracalności zdarzeń, które mają nastąpić, wiara w przeznaczenie. Fatalizm wyklucza wolność i wolną wolę, zakłada bowiem, iż wszystko, co się zdarzy, jest zapisane "w górze" i w żaden sposób nie można tego zmienić. Człowieka przyjmującego postawę fatalistyczną nazywa się fatalistą. W starożytnej tragedii greckiej fatalizm objawiał się w postaci fatum, czyli nieodwracalnego losu, ciążącego nad bohaterem i będącego przyczyną jego trag...

plik doc

malarstwo i muzyka romantyzmu

Jak w tytule.
Malarze epoki romantyzmu tworzyli dzieła o podobnym stylu i tematyce, co pisarze i poeci. Pragnęli bowiem wyzwolić się ze sztywnych norm określających ideał piękna i przedstawiać w swoich dziełach nieograniczone i przerażające siły żywiołów, ludzi miotanych często sprzecznymi uczuciami i dramatyczne wydarzenia. Często zresztą inspiracją dla malarzy były utwory Szekspira, Dantego, czy Byrona, ale także współczesne im wydarzenia wyrażające ideały romantyzmu, np. walki o wolnoś...

plik doc

satyra Opalińskiego

o Satyrze II Krzysztofa Opalińskiego, może się przydać na lit. barokową
W szesnastowiecznej Polsce, jak w wielu innych krajach, nastąpił zwrot ku poszukiwaniom własnej tradycji etnicznej. Powszechne było przekonanie, że im starsze dziedzictwo, tym lepsze. W teoriach pochodzenia wyrażony był zarówno kult dla antyku, jak i tendencja do samookreślenia narodowego. Już historycy w wiekach średnich utożsamiali Polaków (a szerzej Słowian) ze starożytnym szczepem Sarmatów, który w starożytno...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,