plik pdf

Prawo Aneta Mendrek

podstawy prawa
Podstawy Prawa Na podstawie: Gnela, Koczanowski, Szostak, Wiatrowski „Podstawy prawa dla ekonomistów” Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005 SPIS TREŚCI: I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE ......................................................................................................................... 1 II. PRAWO KONSTYTUCYJNE .......................................................................................................................................... 2 III....

plik pdf

Prawo konstytucyjne

sjjs
Prawo konstytucyjne 7 października 2008 10:00 Prof. Dr hab. Z. Witkowski Dyżur Wtorek 9.00 - 9.45 1. Pojęcie prawa konstytucyjnego a. ○ Specyficzny zespół norm prawnych wyodrębnionych z całego systemu prawa w państwie i składających się na określoną gałąź prawa. ○ Ogół norm dotyczących szeroko rozumianego ustroju państwa. b. ○ Wyodrębnienie pewnej dyscypliny nauk prawnych (nauka prawa konstytucyjnego). ○ Nauka prawa konstytucyjnego - tworzący pewien system, zespół poglądów na temat...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

Prawo cywilne z umowami w administracji
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo p...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

prawo cywilne
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo prywatne Już w III w. n.e....

plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

plik doc

Konstytucyjny system organów państwa

Wykłady
KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWA Prawo (pojęcie abstrakcyjne) ? ogół regulacji prawnych, obejmujący wszystkie dziedziny życia. Prawo obejmuje każdą dziedzinę prawa. Przepisy prawa regulują praktycznie wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Cały system prawa opiera się na Konstytucji. Wszystkie gałęzie prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Prawo Konstytucyjne jest podstawą całego systemu prawa. Gałęzie prawa: karne administracyjne pracy cywilne ubezpieczeń...

plik pdf

zagadnienia na kolokwium prawo

zagadnienia na kolokwium prawo do jana Goli
1. Pojęcie prawa: prawo to zbiór obowiązujących norm, których nieprzestrzeganie jest zazwyczaj zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego. Normy prawne wyrażone są w postaci przepisów prawnych, należycie ustanowionych przez organy państwa, w aktach prawnych normatywnych i opublikowanych. 2. Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo pierwotne i wtórne UE 3. Pojęcie normy pr...

plik doc

politologia

pytania do egzaminu z politologii specjalnosc administracja samorzadowa
5. System parlamentarno-gabinetowy i jego cechy na przykładzie Wielkiej Brytanii. System parlamentarno-gabinetowy jest to układ stosunków między parlamentem, głową państwa i rządem. Rząd jest powoływany odwoływany przez głowę państwa, a odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem. Głowa państwa nie ponosi politycznej odpowiedzialności przed parlamentem. Ukształtował się w XVIII w. w Anglii. Wielka Brytania je...

plik doc

prawo cywilne

definicje, pojęcie, rodzaje prawa cywilnego
      Pojęcie i cechy prawa cywilnego Prawo cywilne jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa i łącznie z innymi gałęziami, jak prawo konstytucyjne, finansowe, karne, itd. tworzy system prawa naszego państwa       prawo cywilne – skodyfikowana gałąź prawa regulująca stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 kc).Prawo cywilne dzieli się na następujące działy: A/ część ogóln...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,