plik doc

farmakologia 3

wyklady
FARMAKOLOGIA 9.10.07 Przepraszam za krzywe rysunki? Antagonista ? blokuje działanie agonisty Antagonizm kompetycyjny Antagonizm niekompetycyjny Typ allosteryczny ? zmiana przestrzenna układu receptora. typ funkcjonalny (np. receptor adrenergiczny vs. cholinergiczny) typ fizjologiczny Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura: Oś Y ? procent wchłaniania się danego lek...

plik doc

farmakologia 4

wyklady
FARMAKOLOGIA 9.10.07 Przepraszam za krzywe rysunki? Antagonista ? blokuje działanie agonisty Antagonizm kompetycyjny Antagonizm niekompetycyjny Typ allosteryczny ? zmiana przestrzenna układu receptora. typ funkcjonalny (np. receptor adrenergiczny vs. cholinergiczny) typ fizjologiczny Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura: Oś Y ? procent wchłaniania się danego lek...

plik doc

farmakologia 2 wykład


FARMAKOLOGIA             9.10.07 Przepraszam za krzywe rysunki Antagonista – blokuje działanie agonisty Antagonizm kompetycyjny Antagonizm niekompetycyjny Typ allosteryczny – zmiana przestrzenna układu receptora. typ funkcjonalny (np. receptor adrenergiczny vs. cholinergiczny) typ fizjologiczny Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura: Oś Y – procent wchłaniania się danego leku; Oś X – czas; Chinina i aminofenozon to l...

plik doc

ekonomia

ekonomia podstawy
VII. Gospodarstw domowe w procesie gospodarowania. 1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego. 1.1 Definicja gospodarstwa domowego. 1.2 Ewolucja funkcji gospodarstwa domowego: 1.2.1. Funkcja konsumpcyjna. 1.2.2. Funkcja produkcyjna. 2. Cele gospodarstwa domowego. 3. Dochody i wydatki gospodarstw domowych. 3.1. Rodzaje dochodów gospodarstw domowych. 3.2. Czynniki kształtujące poziom wydatków. 4.Wybór i ograniczenia wyboru. 5. Konsument na rynku...

plik pdf

Jak napisać pracę o satyrze

Satyra w literaturze - w jaki sposób opisać satyrę i ironię w pracy maturalnej. Materiały pochodzące z Cogito.

Wypracowania

Ucz się z

Krzywe zwierciadło satyry jako jedna z metod naprawy „świata zepsutego” w literaturze XVIII w.

Komentarz

plik doc

Most powerful&cost effective SEO service in world get up to 100K backlinks now!

Are you looking for an affordable way to drive tons of traffic to your web page? You can stop looking because XRumerService is all you need! Hey As a web site owner, you know driving traffic is everything: It means more visitors, more click-through, and most importantly MORE MONEY! Now there’s a new service that gives you thousands of visitors per day for just pennies. And the way it works is this: Links to your web page are posted automatically in thousands of forums, crea...

plik pdf

fizjologia (skrypt) 2000

fizjologia i anatomia skrypt
1 MiDeMa Upgrade 2000/20001 FIZJOLOGIA NA PODSTAWIE WYKŁADÓW Upgrade 2000/2001 Wskazówki: 1. Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.) 2. Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy. 3. W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „streszczenie po nowemu” niewszystkie nowości zostały zaw...

plik doc

Kartezjusz - streszczenie.

Jak w tytule.
Rozsądek (rozum) to odróżnianie prawdy od fałszu i jest on jednakowy u wszystkich ludzi. Różne opinie nie biorą się więc z różnic w rozumie ludzi, ale z różnego toku rozumowania. Cały umysł obejmuje poza rozumem np. pamięć, wyobraźnię i tym ludzie mogą się różnić. Należy więc zastąpić zaufanie do umysłu przez kierowanie się logicznym rozumowaniem. Winny być dla nas podejrzane sądy naszych przyjaciół wówczas, gdy są dla nas łaskawe. Kartezjusz nie chce uchodzić...

plik docx

Chemia Lab. Alkacymetria ćw. 5

Ocenione na 5

NUMER ĆWICZENIA: 5

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,