plik doc

leki stosowane w resuscytacji

leki stosowane w resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005
LEKI STOSOWANE W RESUSCYTACJI Wg wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji 2005 Najważniejszym lekiem jest tlen       jak najszybciej       najlepiej 100 % (maximum tlenu w reanimacji...)       pożądana saturacja > 95 % ADRENALINA Wskazania :       zatrzymanie krążenia (wszystkie mechanizmy - VF, asystole, PEA ) &nb...

plik txt

leki stosow. w porodzie przedwczesnym


Leki stosowane w porodzie przedwczesnym zagra¿aj¹cym Leki stosowane w poronieniu zagra¿aj¹cym Ka¿de krwawienie i pobolewanie podczas ci¹¿y wymaga natychmiastowej porady lekarza. Mo¿e byæ bowiem sygna³em rozpoczynaj¹cego siê poronienia. Poronienie to powik³anie ci¹¿y polegaj¹ce na samoistnym wydaleniu jaja p³odowego w okresie, w którym dziecko nie jest zdolne do ¿ycia poza ³onem matki. leczenie W poronieniu zagra¿aj¹cym i zaczynaj¹cym siê stosuje siê leczenie zachowawcze, podczas kt...

plik doc

leki z patologii ciąży


LEKI STOSOWANE NA ODDZIALE PATOLOGII CIĄŻY Staveran- obniża ciśnienie tętnicze krwi, Zastosowanie Choroba wieńcowa, nieregularna praca serca (arytmie), wysokie ciśnienie krwi. Fenoterol- rozszerza drogi oddechowe i ułatwia oddychanie, przyspiesza czynność serca oraz hamuje skurcze macicy. To ostatnie działanie zapobiega przedwczesnemu porodowi. Efekt leku pojawia się po 30 minutach od momentu podania i utrzymuje się 3-4 godzin. Hydrochlorothiazidum- jest środkiem moczopędnym or...

Ostatnie wyszukiwania