plik doc

farmakologiczne leczenie zatruć

farmakologiczne leczenie zatruć
FARMAKOLOGICZNE LECZENIE ZATRUĆ – dotyczy to : grzybów, śr. ochrony roślin, metale ciężkie, rozpuszczalniki, tlenek węgla, alkohole, leki psychotropowe, nasenne, pbólowe, środki czystości. Najczęściej drogą per os rzadziej oddechową. Postępowanie w zatruciach - możemy je podzielić na :       swoiste – czyli usunięcie z organizmu trucizny i zastosowanie swoistych odtrutek ( pierwsza pomoc usunąc truciznę lub jej zobojętnienie i osłabien...

plik doc

leczenie chorób nowotworowych u dzieci

praca na pediatrię
Leczenie chorób nowotworowych u dzieci. Opieka nad dzieckiem w trakcie i po chemio i radioterapii. Nowotwór (łac. neoplasma) jest to choroba, w której komórki dzielą się w sposób niekontrolowany oraz nie różnicują się w dojrzałe tkanki. Proces ten jest uwarunkowany genetycznie a wynika z pojawienia się mutacji w genach chorego. Bywa, że mutacje te są dziedziczone rodzinnie. Nowotwory w najprostszej klasyfikacji dzielimy na nowotwory łagodne i złośliwe. Nowotwory u dzie...

plik docx

zawał serca leczenie referat

Farmakoterapia zawalu mięśnia sercowego, referat ( już rozpowszechniony), PIELĘGNIARSTWO UMB,

LECZENIE ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO

Zawałem mięśnia sercowego nazywamy martwicę komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołaną przez zamknięcie światła naczynia wieńcowego. Najczęstszą tego przyczyną jest pęknięcie blaszki miaż...

plik doc

leczenie zawału m. sercowego

leczenie zawału
LECZENIE ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO Zawałem mięśnia sercowego nazywamy martwicę komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołaną przez zamknięcie światła naczynia wieńcowego. Najczęstszą tego przyczyną jest pęknięcie blaszki miażdżycowej. Zawał serca, zwany również jego atakiem, może wystąpić w każdym obszarze tego mięśnia. Najczęstszym jednak jest obręb ściany lewej komory, niestety, może on również obejmować całą grubość mięśnia- zawał pełnościenny, lub też warstw...

plik pdf

OZW - leczenie inwazyjne i farmakologiczne

jak w tytule.
Portal ratowniczy – www.ratunkowy.pl Ostre zespoły wieńcowe Leczenie inwazyjne i farmakologiczne Zawałem serca określa się martwicę komórek mięśnia sercowego w obszarze ostrego niedokrwienia. Najczęściej dotyczy mięśnia lewej komory. Zgodnie z definicją podstawowym kryterium oceny martwicy jest wzrost stężenia troponiny i/lub izozymu kinazy keratynowej. (źródło: 1; str. 139) Zawał mięśnia sercowego występuje najczęściej u mężczyzn, szczyt zachorowań występuje u osób w wiek...

plik docx

leczenie niepłodności

Istnieje wiele sytuacji klinicznych, które stanowią podstawę do zastosowania technik wspomaganego rozrodu. Wśród nich należy wymienić: zaburzenia funkcji jajnika prowadzące do braku owulacji, niedrożność i dysfunkcja jajowodów, endometrioza, patologia nasienia, nieskuteczne leczenie niepłodności innymi metodami oraz niepłodność o niewyjaśnionym podłożu.

COLLEGIUM MAZOVIA INOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA...

plik doc

Choroby tarczycy

Leczenie chorób tarczycy
Leczenie chorób tarczycy artykuł dr. n. med. Tadeusza Górowskiego Choroby gruczołu tarczowego (tarczycy) są bardzo rozpowszechnione. Dotyczą one przede wszystkim kobiet, które chorują kilkakrotnie częściej od mężczyzn. Schorzenia tarczycy przejawiają się głównie zmianami w jej budowie, które występują znacznie częściej od zaburzeń w czynności tarczycy. Oba te rodzaje zmian mogą jednak pojawiać się łącznie. Nowe badania przeprowadzone w Polsce pozwalają sądzić,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,