plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

Konspekt do zajec teoretycznych

konspekt do zajec teotetycznych temat: Aborcja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Studia stacjonarne, magisterskie I rok POSTAWY STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA WOBEC ABORCJI OPRACOWAŁA: Marta Stępniak KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek: Pielęgniarstwo Data: 01.12.2009 Nazwisko prowadzącego: Marta Stępniak Czas trwania: 90 minut Przedmiot: Etyka Temat lekcji: Postawy studentów pielęgniars...

plik doc

metodologia

metodologia
Badania ankietowe i eksperyment laboratoryjny to techniki stosowane w: - badaniach behawioralnych - badaniach ilościowych - analizie systemowej Proszę wymienić elementy analizy systemowej:???? W klasycznym ujęciu Eastona Analiza systemowa obejmuje: -"wejście" systemu (poparcie i żądania zmian); -konwersję wewnątrzsystemową (przełożenie języka zewnętrznego - np. żądań – na język właściwy danemu systemowi); -wytwory systemu (dążenia i działania polityczne); -sprzężenia zw...

plik pdf

diagnoza rozumiejąca,ped.specjalna

diagnoza rozumiejąca, pedagogika specjalna, Elżbieta Małkiewicz
--,:,:l io od wychowawcy . . ,l r) c bardzo atrakcyj_ - - '.r:Lcyjnej. uzyskanie r'.rsoka motywacja : .l];tĆITl postawy rozu-'. .:3Z ttv,ałe efekty od. : ': . idl]ocześnie kwestia .-: -- Jziecko wchodzqc ::' .. ]l]e potrafiąc ocenic :- ' *-'-: i realizowaniu o Elżbieta Małkiewicz diagno zie r ozumiej ącej usta_ .-:-,:-.,: .-. . dziecku drogi po '.'.' .:: JZlly czy nieosiągal,- _.'.'.:jania wiedzy. Jego -,..:o rvi...

plik doc

metodologia

metodologia
Badania ankietowe i eksperyment laboratoryjny to techniki stosowane w: - badaniach behawioralnych - badaniach ilościowych - analizie systemowej Proszę wymienić elementy analizy systemowej:???? W klasycznym ujęciu Eastona Analiza systemowa obejmuje: -"wejście" systemu (poparcie i żądania zmian); -konwersję wewnątrzsystemową (przełożenie języka zewnętrznego - np. żądań – na język właściwy danemu systemowi); -wytwory systemu (dążenia i działania polityczne); -sprzężenia zw...

plik docx

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów

                                                            Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyny w Łodzi

                                                                                         Wydział Nauk o Zdrowiu

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,