plik docx

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - istnieje od 1995 roku, prowadzi m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia” 0-801-1200-02, ul.Szczotkarska 48a   tel. 022 666-10-36

Ogólnopolskie Porozumienie  Osób, Instytucji i Organizacji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skupia ponad 3 tyś osób i organizacji

plik doc

pylica choroba zawodowa

pylica płuc jako choroba zawodowa
Za choroby zawodowe uważa się zgodnie z Kodeksem Pracy, dział X rozdział VII, choroby określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Pylica płuc jest jedną z chorób, która od wielu lat w strukturze zapadalności na choroby zawodowe zajmuje czołowe miejsce. Dotyczy ona grup pracowniczych narażonych na wdychanie substancji chemicznych zalegających w płucach i w...

plik doc

Opis przypadku i diagnozy pacjenta z rzs i udarem

Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z udarem
Opis przypadku Pacjent lat 67 przyjęty na oddział z afazją ruchową i niedowładem połowiczym lewostronnym. U pacjenta zaobserwowano asymetrię twarzy – opadnięcie kącika ust po lewej stronie. Objawy choroby pojawiły się rano, zapoczątkowane zaburzeniami mowy. Ciśnienie tętnicze krwi w chwili przyjęcia wynosiło 165/90 mm/Hg. Na podstawie badania neurologicznego oraz wynik...

plik doc

Badania_neurologia

Podstawy badania neurologicznego
Podstawy badania neurologicznego Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania Badanie neurologiczne rozpoczyna się w chwili wejścia pacjenta do gabinetu czy oddziału, wtedy to istnieje możliwość obserwowania zachowania chorego, a więc: sposobu chodzenia, wykonywania ruchów dowolnych, możliwego występowania ruchów mimowolnych, mimiki, mowy, reagowania na pytania, prośby czy polecenia. Wywiad chorobowy Wywiad jest niezwykle istotną...

plik docx

Kuratorzy rodzinni

kuratorzy rodzinni, zadania kuratora

Zadania kuratorów dla dorosłych i rodzinnych.

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa o kuratorach sądowych, pierwsza w powojennej Polsce. Zreorganizowała ona kuratelę. Nadaje ona o...

plik docx

Pedagogika Ściąga

Wycinek: Systemy oświatowe System jest zintegrowanym układem sprzężonym ze sobą i współdziałających elementów, których łączne funkcjonowanie ma zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu. Podsystemy które ukształtowany się dość wcześnie to: system wychowanie rodzinnego i środowiskowego (warstwy społeczne), wychowanie religijne, przygotowanie do pracy i system szkolny. System szkolny - to układ instytucji powołany do celów pedagogicznych. System szkolnictwa - to ogól szkół i przedszkoli wraz z n...

plik doc

Wywiad położniczy

Wywiad położniczo- ginekologiczny
Po seminarium i ćwiczeniach student powinien umieć: 1. Przeprowadzić wywiad położniczo- ginekologiczny jako element wywiadu lekarskiego, w tym zebrać informacje na temat: A. Głównych skarg chorej B. Historii obecnej choroby C. Cykli miesiączkowych D. Przeszłości położniczej E. Przeszłości ginekologicznej F, Antykoncepcji G. Życia seksualnego H. Wywiadu rodzinnego I. Sytuacji socjoekonomicznej 2. Nawiązać kontakt z pacjentką by zdobyć jej zaufani...

plik odt

udar

proces pielęgnowania
Studium indywidualnego przypadku Podmiotem badania był 59-letni mężczyzna, żonaty, mieszkający na wsi, od około dziesięciu lat przebywający na rencie, jednocześnie pracujący zawodowo w niepełnym wymiarze godzin w charakterze pracownika fizycznego. Pacjent od 18 roku życia palił papierosy, około paczki dziennie, alkohol pił okazjonalnie. Z zebranego wywiadu uzyskano informacje na temat przebytych chorób oraz aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Choroby współistni...

plik docx

tabela ICNP

tabela ICNP

PLAN/OSIE

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,