plik doc

Arkusz opisu stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy pielęgniarki
OPIS STANOWISKA PRACY Nazwa stanowiska pracy: Pielęgniarka Cel stanowiska:       Realizacja usług medycznych związanych z przywracaniem zdrowia oraz świadczenie opieki pielęgniarskiej w oparciu o przyjęte standardy i procedury.       Sprawowanie ciągłej i pełnej opieki pielęgniarskiej na najwyższym jakościowo poziomie zgodnie ze standardami praktyki zawodowej       Zwiększenie skuteczności procedur piel...

plik odt

testy z poz

tezty z licencjata z poz
      Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące sposobu finansowania świadczeń w POZ.       Dominującą formą rozliczania usług w POZ jest system kapitacyjny.       Zasada „za przypadek” występuje w kontraktowaniu świadczeń przez położną POZ.       System zadaniowy jest możliwą formą kontraktowania usług prze pielęgniarkę POZ.       Wszystkie zdania są prawdziwe. 2. Położna POZ to poło...

plik pdf

Awans zawodowy

Najważniejsze o Awansie
Kwalifikacje wymagane od nauczycieli • • studia magisterskie (lub pierwszego stopnia) na kierunku zgodnym z rodzajem prowadzonych zajęć, studia magisterskie (lub pierwszego stopnia) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, studia magisterskie (lub wyŜsze) na kierunku innym niŜ wymienione powyŜej oraz studia...

plik odt

rak przełyku

proces pielęgnowania
Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa zachowawczego Wykonały: Irena Dąbkowska, Anna Monika Chodkiewicz Moduł: Temat: Pielęgnowanie pacjenta z rakiem przełyku. Problem: Trudności w przełykania pokarmów. Cel: Ułatwienie spożycia pokarmów. Działanie pielęgniarskie:       zapewnienie pacjentowi wygodniej pozycji przy spożyciu pokarmów: pozycja siedząca;       podawanie posiłków w małych , ale częstych ilościach: 6-7 posiłków dziennie;...

plik doc

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Współpraca z rodzicami
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Formy współpracy rodziców z nauczycielem na podstawie Przedszkola nr w Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania SPIS TREŚCI Spis treści………………………………………………………………….….………2 Wstęp……………………………………………………………………….……..…..3 Rozdział I. Współpraca rodziców z przedszkolem……………………………....…4 1.2. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami………………………………..……..7    ...

plik doc

test pielęgniarstwo

Test
Jaworzno 30.09.2011r. Imię i nazwisko…………………………………………………. TEST KWALIFIKACYJNY Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” Uwaga!!! Test jednokrotnego wyboru, poprawną odpowiedź należy zakreślić kółkiem. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki odbywa się przed: A. Sądem grodzkim B. Zwier...

plik odt

Przeszczep nerki

Przeszczep, nerki, transplantacja

"Nie zabieraj swych organów do nieba
tam wiedzą, że one potrzebne są tutaj..."
PRZESZCZEP
NERKI
Uszkodzenie nerek w przebiegu wielu chorób, głównie cukrzycy, kłębuszkowych zapaleń, nadciśnienia tętniczego, wielotorbielowatości prowadzi do nieodwracalnej niewydolności tego narządu i konieczności terapii zastępczej, do której zaliczamy dializ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,