plik docx

Kuratorzy rodzinni

kuratorzy rodzinni, zadania kuratora

Zadania kuratorów dla dorosłych i rodzinnych.

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa o kuratorach sądowych, pierwsza w powojennej Polsce. Zreorganizowała ona kuratelę. Nadaje ona o...

plik doc

Metodyka pracy kuratora sądowego

Notatki z konwersatorium o metodyce pracy kuratora sądowego.
Zaliczenie :       Aktywność       Obecności       Referat       Kolokwium na zaliczenie Instytucja kuratoa sądowego z punktu widzenia polityki karnej i polityki socjalnej       Ujęcie polityki karnej  kurator sądowy jako jeden z elementów profilaktyki systemu resocjalnego nieletnich dorosłych w środowisku otwartym.     &nbs...

plik doc

Metodyka pracy kuratora sądowego

Notatki z konwersatorium metodyki pracy kuratora sądowego
Zaliczenie :       Aktywność       Obecności       Referat       Kolokwium na zaliczenie Instytucja kuratoa sądowego z punktu widzenia polityki karnej i polityki socjalnej       Ujęcie polityki karnej  kurator sądowy jako jeden z elementów profilaktyki systemu resocjalnego nieletnich dorosłych w środowisku otwartym.       U...

plik rtf

rola i zadania kuratora sądowego

rola i zadania kuratora sadowego
kurator sądowy role i zadania: kurator sądowy: w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób których dotyc...

plik doc

prokuratura

Praca zawiera opis prokuratury, POZYCJA PRAWNA PROKURATURY ,Obecna pozycja prawna prokuratury, Immunitet prokuratora a etyka prokuratorska, Rola Prokuratury Generalnej, Zasady działania Prokuratury Generalnej, Funkcje Prokuratury Generalnej
POZYCJA PRAWNA PROKURATURY       Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce Instytucja prokuratury kształtowała się w Europie zarówno długo, jak i niejednolicie. Jej początki pojawiły się w XIV wieku we Francji. Tam bowiem prok...

plik pdf

szkoła sądów

sądy
©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Krajową Szkołą”. 2. Krajowa Szkoła posiada osobowość prawną. 3. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem. Art. 2. 1. Do zadań Krajowej Szkoły należy: 1) prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędzi...

plik doc

Dżuma Camusa

Notatka o tym utworze
?Dżuma? Alberta Camus ukazuje różne postawy ludzkie wobec tragedii, jaką jest zaraza. Tytułowa choroba symbolizuje jednak w ogóle zło jako takie i dlatego postawy te ukazują też postawy wobec innych problemów i całego życia. Ojciec Pannelaux prezentuje postawię bierną, początkowo uznaje chorobę za karę bożą dla grzeszników, później, widząc śmierć niewinnego dziecka, uznaje, że to Boża próba: albo ludzie całkiem się Go wyzbędą, albo całkowicie Mu zaufają. Jednak sam,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,