plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

plik doc

kultura popularna-Melosik


Na podstawie: Melosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 2, rozdz. 5, str. 68 - 93. Socjalizacja - spontaniczne, jak i naturalne przyswajanie norm zachowań społecznych i wzorów kultury symbolicznej Bohaterowie popkultury - wzorami (re)konstruowania przez młodzież swojego ?ja?. ?Przesunięcie socjalizacyjne? (Z. Kwieciński) Kultura konsumpcji - podstawową kategorią przyjemność - obo...

Ostatnie wyszukiwania