plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

plik pdf

Margaret Mead- Kultura i tożsamość

Margaret Mead- Kultura i tożsamość
Margaret Mead „Kultura i toŜsamość” Wstęp Centralnym problemem w dzisiejszych czasach staje się identyfikacja czyli pytanie o to z jaką przeszłością, teraźniejszością i przyszłością moŜe się utoŜsamiać młody człowiek szukający ideałów. Człowiek pierwotny był jednym ze swojego ludu (tych z którymi Ŝył i współbiesiadował), identyfikował się z grupą. Mimo Ŝe czasem zdarzało się, Ŝe grupa takiego osobnika odrzucała, to nie mogła ona zmienić swojej identyfika...

plik doc

Kultura

Rozważania o kulturze Masz problem z napisaniem pracy - potrzebujesz czegoś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl najtaniej i najszybciej
Masz problem z napisaniem pracy - potrzebujesz czegoś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl najtaniej i najszybciej Współczesny człowiek odnajduje w kulturze źródła wolności i cierpienia Zagadnienie kultury masowej pojawiło się w chwili, gdy kultura dzięki możliwościom technicznym mogła „zawędrować pod strzechy”. Stało się więc...

plik doc

Kultura polityczna

Jest to rozdział z książki prof Władysława Szostaka dotyczący kultury politycznej
8.3. Kultura polityczna Więcej problemów poznawczych powiązanych jest z użyciem kategorii kultury politycznej w języku politologii. Słowo ?kultura" pojawia się w naszym języku w pierwszej połowie XIX wieku15. Jest to więc określenie dość stare, stosowane głównie w języku potocznym i publicystycznym. W języku politologii używane ono było przez polskich konserwatystów, od odzyskania niepodległości16. W okres...

plik doc

kultura massmediów


Bartłomiej Cyperling III rok, polityka tur. KULTURA MASOWA Próba sprecyzowania pojęć kultury masowej i artystycznej Trzeba od razu powiedzieć, że definicja nasuwa pewne wątpliwości. Czy za twory kultury artystycznej uznać dzieła powstające w granicach dawno ugruntowanych, tradycyjnych dyscyplin twórczych (takich jak literatura, malarstwo, rzeźba, architektura itd.), a za twory kultury masowej przyjąć rezultaty działania nowych, technik (film, radio, telewizja, itd.), nietrudno wyłowić...

plik doc

Subkultura hip-hopu

zadanie na socjologie wychowania
SUBKULTURA HIP ? HOPU SPIS TREŚCI: Subkultura ? definicja Okazuje się, że zdefiniowanie pojęcia subkultura sprawiało dużo problemów badaczom tego zjawiska. Początkowo wiązano podkulturę głównie z patologią, nieprzystosowaniem społecznym, podważaniem obowiązujących norm lub z prymitywnym sposobem uczestniczenia w kulturze. Mówiło się o subkulturach narkomańskich, pijackich, przestępczych. Terminu tego używano w...

plik doc

Każda cywilizacja jest kulturą, nie każda kultura jest cywilizacją

Każda cywilizacja jest kulturą, nie każda kultura jest cywilizacją :) na socjologię
?Każda cywilizacja jest kulturą , nie każda kultura jest cywilizacją.? Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja . Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma dzisiaj . Pierwotnie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,