plik doc

socjologia pytania na egzamin

pytania ktore wystepuja na egzaminie z socjologii
1.Charyzma to: forma legitymizacji władzy 2.Antysemityzm to: wszystko to razem 3.rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której? Jest reakcją na zmiany w środowisku 4.Górnicy to: kategoria zawodowa 5.Stereotyp to: uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości 6.Zjawisko tzw. „kręgu Kula”/wymiany darów społecznościach wyspiarskich Polinezji/opisał: B.Malinowski 7.Ewolucja społeczna w ujęciu Spenc...

plik doc

Agrometeorologia - skrypt

meteo
USŁONECZNIENIE HELIOGRAF do pomiarów usłonecznienia rzeczywistego (liczby godzin w ciągu dnia, podczas których do powierzchni Ziemi dochodzi bezpośrednie promieniowanie słoneczne). Szklana kula (fun soczewki). Promienie skupiane przez soczewkę wypalają ślady na paskach papieru. Suma długości wypalonych pasków ? czas usłonecznienia rzeczywistego. Trzy rodzaje pasków: letnie (długie, zakrzywione, zakładane w dolną parę rowków, 16IV- 31VIII), przejściowe- wiosenno- jesienne (średniej dł...

plik docx

Lateralizacja

Lateralizację można zdefiniować jako asymetrię funkcjonalną lub stronną przewagę czynnościową.

Lateralizację można zdefiniować jako asymetrię funkcjonalną lub stronną przewagę czynnościową.

- wysoki poziom lateralizacji tym lepsze efekty

- wysoki poziom precyzji i ekonomii ruchów jest osiogniety wówczas gry po tej samej stronie osi ciała dominuje oko, ręka, a także noga

- lateralizacja, czyli funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciała związana jes...

plik doc

Ośrodkowy układ nerwowy

Anatomia OUN
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY ćw. IVA. Układ nerwowy ośrodkowy ? w ustroju spełnia nadrzędną funkcję. Do niego należy:a) mózgowie (encephalon) ? znajduje się w jamie czaszkib) rdzeń kręgowy (medulla spinalis) ? znajduje się w kanale kręgowymB. Układ nerwowy obwodowy, do którego zaliczamy:a) nerwy czaszkowe (nervi craniales) ? 12 par b) nerwy rdzeniowe (nervi spinales) ? 31 parCzynnościowo układ nerwowy dzielimy na:A. Układ somatyczny ? obejmujący nerwy zaopatrujące ciało. Należą do...

plik doc

sciaga z interny

KRWOTOK ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY Objawy: -wymioty krwią żywoczerwoną przy masywnym lub fusami ( nieprzetrawiona krew) -stolce smoliste( z górnego p .pokarm. ) -wstrząs -bladość skóry -potliwość -spadek ciśnienia -szybka akcja serca
GASTROENTEROLOGIA Pokarm stymuluje wydzielanie kw. solnego w żołądku. Innym stymulatorem jest nerw błędny (stymuluje wydzielanie gastryny). Cholecystokinina- pobudz kurczliwość pęcherzyka żółciowego, zwiększa wydzielanie enzymów trzustkowych. Sekretyn...

plik doc

pielegniarstwo

anatomia
UKŁAD NERWOWY: 1. jak dzielimy układ nerwowy; ośrodkowy i obwodowy, albo somatyczny i autonomiczny 2. ile mamy nerwów czaszkowych ; 12 3 .co to jest nerw rdzeniowy i z jakich gałęzi się składa ; jest to nerw który wychodzi z     rdzenia kręgowego składa się z gałęzi przedniej  i gałęzi tylnej 4. wymień sploty rdzeniowe ; szyjny, ramienny, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny z którego splotu wychodzą a)nerw promieniowy- z ramiennego, b)zasłonowy-z lędźwiowego ,c)kulszowy- z krzyżo...

plik doc

anatomia

anatomia
UKŁAD NERWOWY: 1. jak dzielimy układ nerwowy; ośrodkowy i obwodowy, albo somatyczny i autonomiczny 2. ile mamy nerwów czaszkowych ; 12 3 .co to jest nerw rdzeniowy i z jakich gałęzi się składa ; jest to nerw który wychodzi z     rdzenia kręgowego składa się z gałęzi przedniej  i gałęzi tylnej 4. wymień sploty rdzeniowe ; szyjny, ramienny, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny z którego splotu wychodzą a)nerw promieniowy- z ramiennego, b)zasłonowy-z lędźwiowego ,c)kulszowy- z krzyżo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,