plik doc

postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej

postawy prawidłowe i nieprawidłowe
PODSTAWY RODZIECIELSKIE A ŚWIAT WARTOŚCI DZIECKA Dzięki więzi uczuciowej kochający rodzice mogą od małego wpajać dziecku, co wolno, a czego nie należy; dziecko w miarę rozwoju zinternalizuje te nakazy i zakazy, tak że stają się one jego własnymi przekonaniami, tworzy więc własny system wartości. Mogą kształtować zainteresowania dziecka, podsuwając rodzaje dyscyplin sportowych wartych uprawiania, wpływać na dobór przyjaciół, na decyzję co do przyszł...

plik doc

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjenta. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności w której żyją. W. Ciechaniewicz
Edukacja (łac. educatio), kształcenie, wychowywanie, ocena kwalifikacji do wyższych etapów rozwoju. U podstaw edukacji leży przekonanie, iż kształtowanie postaw i wdrażanie wiedzy i umiejętności przynosi efekty w postaci nie tylko zmiany życia i myślenia ale integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Edukacja...

plik doc

opracowane zagadnienia-resocjalizacja

Tutaj znajdziesz 24 zagadnienia opracowane z resocjalizacji.
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE-RESOCJALIZACJA 1. Resocjalizacja- definicja (asocjacja, dysocjacja, reedukacja) Resocjalizacja- według Czapowa jest to swoista odmiana socjalizacji, czyli procesu przyswajania różnorodnych wzorców kulturowych i społecznych, wartości docierających i oddziałujących na człowieka w stopniu i zakresie wyznaczonym dynamiką i poziomem jego...

plik odt

Okresy rozwojowe Debesse "Etapy wychowania"

Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych wg Debesse. Wiek dziecinnego pokoju, wiek koziołka, wiek szkolny, wiek niepokojów dojrzewania, wiek młodzieńczego entuzjazmu, dorosłość, starość
WIEK DZIECINNEGO POKOJU (HODOWANIA) 1. Wiek: 0-3 2 fazy wzrastania: I – trwa 12 m-cy – okres przebudzenia II – 2-3 rok życia – rozwój dziecka 2. Rozwój fizyczny (dominujący) I – spanie, jedzienie, poruszanie się (gesty), gaworzenie II – chodzenie, mowa, samodzielne jedzenie, kontrola wypróżniania k...

plik doc

Dydaktyka ogólna. Boczar. Odpowiedzi

odpowiedzi u Boczara na pytania z egzaminu
      Co sądził nt. szkoły alternatywnej Nalaskowski i jakie negatywne zmiany niosła? Nalaskowski nie jest przeciwnikiem poszukiwań i nie jest przeciwnikiem alternatyw. Uważa, że takie zmiany mogą być ryzykowne. Jego zdaniem szkoła powinna odnosić się do tradycji narodu. Negatywne zmiany, fragmentaryzacja wiedzy, brak szacunku dla nauczyciela, brak przymusu do nauki, rozszerzający się analfabetyzm, ahistoryczność, niewiedza, brak...

plik docx

Pedagogika Ściąga

Wycinek: Systemy oświatowe System jest zintegrowanym układem sprzężonym ze sobą i współdziałających elementów, których łączne funkcjonowanie ma zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu. Podsystemy które ukształtowany się dość wcześnie to: system wychowanie rodzinnego i środowiskowego (warstwy społeczne), wychowanie religijne, przygotowanie do pracy i system szkolny. System szkolny - to układ instytucji powołany do celów pedagogicznych. System szkolnictwa - to ogól szkół i przedszkoli wraz z n...

plik docx

wychowanie moralne

wychowanie moralne

Wychowanie moralne, ogół świadomych oddziaływań wychowawczych i działań własnych wychowanka, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowanie moralne jednostki jako członka zbiorowości ludzkiej. Do dyspozycji tych zalicza się wrażliwość na wartości moralne, związane z nią postawy moralne i motywacje jako czynniki warunkujące zgodność postępowania jednostki z pełnioną przez nią...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,