plik doc

Trzy obszary badań filozoficznych

Notatka dotycząca trzech obszarów badań filozoficznych
Trzy obszary badań filozoficznych: Ontologia ? zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekiedy w odróżnieniu od metafizyki jest uznawana za teorie realnej rzeczywistości dostępnej w poznaniu empirycznym (dostępnym). Byt ? to wszystkie rzeczy, które tworzą rzeczywistość np. ludzie, przedmioty. Dualizm - istnieją dwa światy: materialny i duchowy. Monizm ? albo istnieje świat materialny, albo duchowy. Materializm...

plik doc

profilaktyka

profilaktyka skroty wykladow
Zachowania ryzykowne to takie które niosą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki jak i dla jej otoczenia społecznego. Jessorowie ? opracowali teorie zachowań ryzykownych. Znaczenie zachowań ryzykownych: - zaspokajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych(poczucie własnej wartości) ? realizacja ważniejszych celów rozwojowo-wych. ? radzenie sobie z przezywanymi trudnościami życiowymi. Interakcyjny model funkcjo...

plik doc

społki z oo

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, charakterystyka spółki, organy spółki, działalność spółki
PRZEDSIĘBIORCA W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ       Pojęcie przedsiębiorcy Wolność gospodarcza traktowana jest w Konstytucji RP przede wszystkim jako zasada ustrojowa na gruncie prawa publicznego, stanowiąca jeden z zasadniczych elementów społecznej gospodarki rynkowej określonej w art. 20 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja RP, Dz. U. nr 78...

plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych. Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logik...

plik doc

Metodologia - wyjaśnienia trzech terminów

Wyjaśnienie terminów: przestrzeń, mikrokosmos, makrokosmos
PRZESTRZEŃ- to trójwymiarowa, geometryczna forma, która pozwala się dzielić na wymierne odcinki. Jest parametrem wyznaczającym granice istniejącego świata i formą ludzkiego doświadczenia. We współczesnym świecie pojęcie przestrzeni zmieniło się, zaczęła się ona jakby kurczyć. Nowe środki łączności i komunikacji umożliwiły pokonywanie w jednostce czasu niewspółmiernie większej przestrzeni, aniżeli było to możliwe kilkadziesiąt lat t...

plik doc

Filozofia- nauka o pięknie

pojęcie filozofii, obszary badan filozoficznych, teoria poznania.
Filozofia Filozofia – określenie to pochodzi prawdopodobnie od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości (gr. φιλέω phileo - kochać, σοφία sophia - mądrość). Podstawowe pojęcia filozoficzne Filozofia – zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata,...

plik rtf

Psychologia - Koncepcja transgresyjna

Koncepcja transgresyjna
Koncepcja Transgresyjna 1) Transgresja oznacza przekraczanie. 2) Józef Kozielecki uczynił transgresję fundamentalnym pojęciem w swojej koncepcji. 3) Działania transgresyjne – ekspansywne i twórcze – polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Przełamują one dotychczasowe granice osiągnięć i tworzą nowe wartości. Dzięki nim rozszerza się prywatne terytorium, wzbogaca nasze doświadczenie, zwiększa zakres kontroli. Osiąganie kolejnyc...

plik doc

Rozmowy terapeutyczne

krótka praca zaliczeniowa z psychologi
Żyjemy w czasach w których coraz częściej pomiędzy chorego człowieka a opiekujące się nim pielęgniarki, położne, lekarzy ,wkracza aparatura medyczna. Odgradzają nas maszyny-zimne, precyzyjne, autokratycznie określające normy, granice zdrowia i choroby, życia i śmierci. I chociaż rozwój nauki to ogromny sukces ludzkości ,a maszyny są dobrodziejstwem, nie zastąpią jednak człowieka. Najdoskonalsza aparatura nie zastąpi uśmiechu ,uścisku dłoni, życ...

plik doc

Barber - Dzihad kontra Mc Świat

Streszczenie książki Benjamina Barbera \"Dżihad kontra Mc Świat\"
( dla autora ?Dżihad? to siły prowincjonalnych fanatyzmów, zaś ?McŚwiat? to siły uniwersalizujących rynków ) Obie tendencje: Dżihad i McŚwiat, są przeciwieństwami, ale działają jednocześnie i napędzają się wzajemnie. Religijni fanatycy i neonaziści noszą adidasy, wyrażają swe idee muzyką rockową i knują spiski w Internecie. Co więcej, oba zjawiska mogą, będąc w konflikcie, działać na rzecz tego samego celu: zniszczenia d...

plik doc

Barok - charakterystyka

Barok
Barok - charakterystyka epoki.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej. Barok, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. W polskiej historii literatury termin barok ma...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,