plik doc

Durkheim - kontrola społeczna


Kontrola społeczna a zachowania dewiacyjne Durkheim twierdził, że przestępczość jest zjawiskiem normalnym, które występuję, występowało i będzie występować w każdym społeczeństwie. Naturę człowieka traktował jako- Homo duplex. Człowiek w swej naturze jest egoistyczny i nie ma żadnych biologicznych hamulców powstrzymujących go przed krzywdzeniem innych ludzi, kieruje się popędami pierwotnymi. Życie ludzkie składa się z dwóch aspektów psychicznych, jeden to instynkty i potrzeby organizmu,...

plik doc

kontrola i ocenianie

streszczenie tekstu z metodyki
10. Kontrola i ocena Komu potrzebne jest ocenianie? Ewaluacja to pomiar umiejętności, wiedzy i osiągnięć ucznia. Ma ona nam pomóc w ocenieniu efektywności działań nauczyciela, zweryfikować skuteczność obranych metod nauczania, a także programów i podręczników. Powinna także wskazać poziom danej klasy lub szkoły. Ocenianie w szkole jednak ciągle kojarzy się z ogromnym stresem, selekcjonowaniem uczniów, dyktatorską rolą nauczyciela i uczeniem się dla samej oc...

plik doc

SAMOKONTROLA W CUKRZYCY

Notatka zawiera opis samokontroli w cukrzycy.
Samokontrola w cukrzycy Iwona Świtała, pielęgniarstwo s(2), grupa 2       Samokontrolą nazywamy wszystkie czynności i decyzje podejmowane przez pacjenta (lub osoby z jego najbliższego otoczenia, np. przez rodziców dzieci z cukrzycą), które umożliwiają kontrolę cukrzycy w zmieniających się warunkach życia codziennego.       Bezpośrednim celem leczenia cukrzycy jest...

Ostatnie wyszukiwania