plik doc

Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum podzial chrzescijanstwa zach..doc


Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum Prowadzący: Inga Bobowska Opiekun stażu: mgr Beata Waluszewska Temat lekcji: Podział chrześcijaństwa zachodniego. CELE: ogólne: - wyjaśnienie pojęć: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - poznanie głównych linii podziału wyznaniowego Europy na kraje protestanckie i katolickie operacyjne: - uczeń zna i rozumie pojęcia: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - uc...

plik pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt

Konspekt lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, ty...

plik doc

konspekt religia starożytnego egiptu

konspekt lekcji na temat religii starożytnych Egipcjan
Konspekt lekcji historii 1. Szkoła: Gimnazjum 2. Klasa: I 3. Temat: Wierzenia Starożytnych Egipcjan 4. Cele: a) uczeń po lekcji powinien znać: - pojęcia: religia politeistyczna, mumia, balsamowanie, piramida, sarkofag, „Księga Umarłych”, „sąd Ozyrysa”; - głównych bogów czczonych w starożytnym Egipcie: Re, Izydę, Amona, Horusa, Ozyrysa, Tota; - sposoby grzebania zmarłych obowiązujące u Egipcjan (mumie, balsamowanie ciała, pira...

plik doc

konspekt cywilizacje starożytne

konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI I CZĘŚĆ INFORMACYJNA       Klasa: I Technikum Żywienia;       Temat lekcji: Pierwsze cywilizacje;       Cele lekcji:       uczeń po lekcji pamięta:       pojęcia: cywilizacja, sieć irygacyjna, pismo, determinatywy.       uczeń po lekcji rozumie:       znaczenie poznanych pojęć;       dlaczego pierwsze cywilizacje powstały...

plik doc

Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji

Jest to ściąga mojej produkcji, która posłużyć może równie dobrze do nauki!
DYDAKTYKA HISTORII- Zajmuje się dawną i współczesną edukacją historyczną. Opisuje i wyjaśnia dokonujące się w niej zmiany. Projektuje konkretne czynności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela historii oraz scenariusze zajęć szkolnych. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO: funkcja organizująca- nauczyciel, analizując materiał w podręczniku decyduje o metodach i formach organizacyjnych lekcji. Wyznacza elementom składowym pod...

plik doc

Wynalazki - konspekt

Konspekt lekcji
Mój scenariusz prezentuje metodę JIGSAW ( puzzle) umożliwiającą uczenie się we współpracy.  Uczniowie zostają włączeni w proces uczenia się. Ich zadaniem jest przyswojenie i przekazanie kolegom części materiału, przez co stają się odpowiedzialni za swoją i ich wiedzę. Odpowiedzialność ta może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Podstawowa zasada metody polega na tym, iż uczestnicy poszczególnych grup są ekspertami w zakresie określonego...

plik doc

gramatyka opisowa- teksty do transkrybcji fonetycznej

teksty do ćwiczeń transkrypcji fonetycznej
Japoński gangster z złośliwym grymasem twarzy i nadpróchniałymi zębami krzyknął do chińskiej dziewczynki, że nie ma czarodziejskiej różdżki, więc trzeba przysiąść fałdów. Zatrważający lęk, który odczuwała podczas lekcji o historii Hiszpanii wyniknął z głębokiej niechęci do trzydziestoletniego mężczyzny, który przez pięć godzin prowadził wykład. Nie cierpię przejażdżek - zajęczał chłopiec o dzikich oczach i pękniętych okularach naprawionych w pośpie...

plik doc

Istota przemocy

Praca, przemoc
WSTĘP Do niedawna problem „przemocy” nie stanowił wnikliwego obiektu badań naukowych. Jednak od stosunkowo niedługiego okresu czasu sposób postrzegania zjawiska stosowania wobec dzieci przemocy zmienił się, bowiem agresja, przemoc i okrucieństwo stały się nieodzownymi komponentami życia codziennego. Jak wiele jest osób, które nigdy nie były jej świadkami lub wręcz ofiarami? Z przemocą dziecko może zetknąć się wszędzie: w rod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,