plik odt

edukacja matematyczna dzieci upośledzonych w stopniu leekim.

Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp?
Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp? Reforma progr...

plik doc

Nauczanie języka polskiego przez zabawę

Artykuł na temat tego, w jaki sposób powinno nauczać się języka polskiego dzieci. Rola zabawy, piosenki i muzyki w procesie kształcenia i nabywania zdolności językowych.
Nauczanie języka polskiego przez zabawę, piosenkę i muzykę Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zaprezentować Państwu opracowane przeze mnie podręczniki i pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży:       Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa język...

plik docx

zasady pisania pracy kontrolnej

zasady pisania pracy kontrolnej

Załącznik nr……… do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły dla Dorosłych                             z dnia 21.02. 2013r.

Zasady pisania pracy kontrolnej oraz wymagania szczegółowe dotyczące poprawności pracy.

plik doc

populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami

II rok.Materiały na zal. z pediatrii dla gr 8,cz.3z4
WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ mgr K. Salik, mgr Anna Stodolak ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU (atresio oesophagi) Embriologia wrodzonego zarośnięcia przełyku nie jest w pełni poznana. Wrodzona niedrożność przełyku powstaje pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia płodowego na skutek zaburzeń w podziale przegrody krtaniowo - tchawicznej. Na brzusznej stronice jelita przedniego, w bruździe krtaniowo tchawicznej, we wyniku proliferacji nabłonka...

plik doc

bad. fizykalne nerwy czaszkowe

notatki z badań fizyklanych opisujace dzialanie nerwowo czaszkowych
BADANIE NERWÓW CZASZKOWYCH Objawy ze strony nerwów czaszkowych są źródłem informacji o umiejscowieniu zmian chorobowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W badaniu należy ustalić odchylenia od stanu prawidłowego, określić charakter dysfunkcji oraz zagrożenia wynikające z wykrytych nieprawidłowości. Badanie obejmuje: A. Ocenę I nerwu czaszkowego węchowego, który przewodzi bodźce zapachowe. Przeprowadzenie badan...

plik doc

ABC obsługi komputera

Instrukcja obsługi komputera dla kompletnych laików w tej dziedzinie. Może się przydać nauczycielom informatyki w najmłodszych klasach.
?PORADNIK DLA NIEZAZNAJOMIONYCH Z KOMPUTEREM? HASŁO BIOS-U na czarnym tle, wymaga wpisania hasła i naciśnięcia klawisza ?Enter? HASŁO WINDOWS na zielonym tle, wymaga naciśnięcia klawisza ?Enter? lub ?O.K.?(jak nie ma hasła) MYSZ posiada przeważnie dwa przyciski: lewy do klikania, prawy do otwierania podręcznego menu PROGRAM DO PISANIA...

plik doc

historia wychowania ćwiczenia

notatka na ćwiczenia z historii wychowania
Szkoły elementarne ( nauczanie potomstwa klas biedniejszych) Młodzież z biedniejszych, ale wolnych rodzin mogła zdobywać wykształcenie w tzw. szkołach elementarnych. Szkoły elementarne powstały w wyniku stopniowego uzyskiwania przez plebejuszy godności konsulów i wyższych kapłanów. Początek zbiorowego nauczania w Rzymie datuje się na połowę III w. p. n. e. Szkoły elementarne ( ludis) były zakładami prywatnymi. Mieściły się na rynkac...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,