plik doc

planowanie pracy terapeutycznej

Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozy, planowania terapii, sposobu realizacji procesu terapeutycznego, ewaluacji
Co to jest terapia? Terapia - z greckiego "terapera" czyli leczenie. Terapia - system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych lecz także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia. Podmiotem terapii jest zawsze człowiek, często dziecko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest...

plik docx

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów

Nadzór pedagogiczny w świetle nowych przepisów

                                                            Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyny w Łodzi

                                                                                         Wydział Nauk o Zdrowiu

plik doc

Protokół hospitacji

Protokół hospitacji z zajęć praktycznych
PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE       Cel hospitacji: dydaktyczny       Miejsce hospitacji zajęć Klinika Pediatrii       Nazwa hospitowanego przedmiotu Pediatria       Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia       Data prowadzenia zajęć 13.03.2013r.       Godzina prowadzenia zajęć 08.00 – 14.00       Grupa / r...

plik doc

scenariusz zajęć z osobami starszymi: SENIORZY ON-LINE 2

Scenariusz=kontynuacja zajęć edukacyjnych z seniorami. Temat: "SENIORZY ON-LINE: poczta e-mail i Skype"; zawarte cele główne i szczegółowe, metody i materiały, opisy celu i przebiegu każdego ćw., um. zdobyte przez uczestników, czynności i zad.prowadzących
SENIORZY ON-LINE E-MAIL I SKYPE       scenariusz 2-godzinnych zajęć z osobami starszymi Adresaci: kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50+, posiadający podstawowe informacje i umiejętności       obsługiwa...

plik doc

trenażer pp

plan pracy instruktora
ZATWIERDZAM Dowódca badow dplot PLAN - KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego z wykorzystaniem urządzenia treningowego UST-1 GROM TEMAT: 1. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy bojowej na sprzęcie. TEMAT: 12. Przygotowanie urządzeń szkolno-treningowych do pracy. Praca bojowa z wykorzystaniem trenaże...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,