plik doc

Konspekt nakłucie jamy opłucnej

Konspekt do ćwiczeń praktycznych z podstaw pielęgniarstwa (na dydaktykę).
Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2008/2009 Rok studiów: I, semestr II Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa- ćwiczenia Czas trwania zajęć: 90 min. Osoba prowadząca: K.Ż. Temat zajęć: Kształtowanie umiejętności niezbędnych przy nakłuciu jamy opłucnej Cele ogólne: Student zna podstawy teoretyczne nakł...

plik doc

Konspekt do zajec teoretycznych

konspekt do zajec teotetycznych temat: Aborcja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Studia stacjonarne, magisterskie I rok POSTAWY STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA WOBEC ABORCJI OPRACOWAŁA: Marta Stępniak KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek: Pielęgniarstwo Data: 01.12.2009 Nazwisko prowadzącego: Marta Stępniak Czas trwania: 90 minut Przedmiot: Etyka Temat lekcji: Postawy studentów pielęgniars...

plik doc

Konspekt lekcyjny

Konspekt lekcyjny o oparzeniach
Temat: Pierwsza pomoc w oparzeniach Cel: uczniowie klasy I potrafią podjąć odpowiednie działania w razie oparzenia Czas trwania zajęć: 45 min. Pomoce: - plakaty - materiał opatrunkowy (gaziki, bandaż) - plaster - Aqua-gel - zimna woda Środki dydaktyczne: - pogadanka - przyrządy sprzęt...

plik doc

Dbanie o higienę ciała” sprawdzenie wiadomości i umiejętności dzieci w

konspekt edukacji dzieci z dydaktyki
KONSPEKT EDUKACJI PACJENTA TEMAT: „Dbanie o higienę ciała” sprawdzenie wiadomości i umiejętności dzieci w wieku 6-7 lat Nazwa uczelni: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo II˚ Rok akademicki: 2012/2013 Rok studiów: II, semestr iv Przedmiot: Dydaktyka w pielęgniarstwie Odbiorcy: Uczniowie w wieku 6-7 lat. Miejsce przeprowadzenia edukacji: lekcja wychowawcza Czas realizacji: 45 m...

plik doc

edukacja pacjenta

dydaktyka konspekt
Placówka szkolenia; Kraków 22 maj 2010 r. Centrum Edukacji Diabetologicznej czas trwania : 55 min. Szpital Zakonu Bonifratrów Ul. Trynitarska 11 Kraków Uczestnik : Pacjent Centrum Edukacji Diabetologicznej Konspekt spotkania edukacyjnego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,