plik docx

konspekt - relaks

przykładowy konspekt do zajęć edukacyjnych

Konspekt

Temat:   Zmęczenie, odpoczynek, relaks.

Cel ogólny:

- nabycie przez  uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmęczeniem, oraz efektywnego odpoczywania

plik odt

konspekt dotyczący reklamy

konspekt dotyczący reklamy
KONSPEKT       Pojęcie reklamy: Reklama -rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki ( np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp) służące temu celowi.       Podział reklam ze względu na media: a) reklama prasowa to forma reklamy, której środowiskiem przekazu jest prasa. Za jej pośrednictwem można docierać...

plik doc

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego kl.II szkoły podstawowej, temat lekcji, cele, miejsce ćwiczeń, czas trwania zajęć, tok lekcji,zadania szczegółowe, dozowanie, uwagi
Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat lekcji: Lekkoatletyka – kształtowanie skoczności przez odpowiedni dobór zabaw i gier 1.Cele główne lekcji : a)motoryczność - wzmocnienie siły nóg ( mięśnie i stawy ) oraz kształtowanie koordynacji ruchowej, poprawa orientacji w przestrzeni b)umiejętności - doskonalenie um...

plik doc

KONSPEKT z wf - u

Przykładowy konspekt z edukacji motoryczno - zdrowotnej tj wf.
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Konspekt nr . 1 Data : 23.03.2011r. Temat : Rzuty woreczkami i piłeczkami palantowymi. Zadania główne : doskonalenie umiejętności wykonywania rzutów woreczkami; kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej; kozłowanie; nauka zabawy ,,Kto więcej złapie ?,, Umiejętności : rz...

plik odt

Konspekt zajęć, edukacja wczesnoszkolna i przedzkolna

Przykładowy konspekt lekcji dla klasy I-III, Lekcja patriotyczna.

Konspekt zajęć
Temat:
Polska - nasza Ojczyzna
Realizacja: trzy jednostki lekcyjne
Klasa: III
Metody:
słowna ( rozmowa, pogadanka, objaśnienie)
grupowa
aktywizująca (“Burza Mózgów”)
praktyczna (praca z mapą, praca z tekstem źródłowym)
ruchowa
plastyczna
Formy:
grupowa
indywidualna
Środki dydaktyczn...

plik doc

Konspekt ćwiczeń korygujących dla osób ze stopami koślawymi.

konspekt ćwiczeń dla osób ze stopami koślawymi
Konspekt ćwiczeń korygujących dla osób ze stopami koślawymi. L.p. Treść ćwiczeń Czas/ liczba powtórzeń Uwagi 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (przygotowujące organizm do wysiłku): -marsz i trucht na palcach na wysokim wspięciu -marsz na zewnętrznych krawędziach stóp -marsz na piętach -marsz ze stawianiem stóp w jednej linii - krążenia RR w tył - krążenia tułowia, 2` 2. P.w. – stanie, wdech – wznos bokiem prostych RR, wydech – opust...

plik doc

Dydaktyka-konspekt do zajęć seminaryjnych

Przykładowy konspekt do zajęć seminaryjnych
Konspekt do zajęć Prowadzący : Opis sytuacji dydaktycznej Miejsce realizacji zajęć: Kierunek studiów: Nr grupy: Forma organizacyjna zajęć: Przedmiot: Czas trwania zajęć: 45 min Liczba uczestników: 20 osób Temat: Mobbing w środowisku pracy Cel ogólny: Zwrócenie uwagi studentów na problem mobbingu w środowisku pracy pielęgniarek/pielęgniarzy. Efekty uczenia się:       Wiedza- po zrealizowaniu materiału nauczania odb...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,