plik pdf

program zajęć z dynamiki od Panka LAB

dla grupy Macieja Panka
PROGRAM ZAJEC - LABORATORIUM DYNAMIKA II 1. Zajęcia wprowadzające, rozpoczęcie. • Sposób zaliczania - sprawozdania w postaci papierowej, termin zaliczania do konca semestru, ocena przed sesja. • Sprawozdania ocenianie na bie ąco. Mo liwość pracy w parach nad jednym sprawozdaniem. • Przy oddawaniu sprawozdań obowiązkowo do pokazania i uruchomienia zbudowany przez siebie model. • Ocena z przedmiotu głównie za zaanga owanie w to co się robi i prace i zrozumienie tego co...

plik doc

pierwsza pomoc

Konspekt zajęc z pierwszej pomocy
Temat: Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w sytuacjach zagrożenia życia. Czas trwania zajęć: 45 min. Adresat: Uczniowie szkoły podstawowej - klasa VI Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cel ogólny lekcji:       Zapoznanie uczniów z definicją pierwszej pomocy przedmedycznej i zasadami jej udzielania w sytuacjach ratujących życie osób poszkodowanych (rannych i nieprzytomnych) w wypadkach. Cele szczegółowe lekcji:     &n...

plik pdf

opinia publiczna i wplyw srodkow kultury masowej na nia

opinia publiczna i wplyw srodkow kultury masowej na nia
Co to jest opinia publiczna i jak wpływaja ˛ na nia srodki masowego przekazu? ˛´ Wspołczesny człowiek zyje w swiecie mediow, te zas zyja wydarzeniami, ktore na dłuzej lub krocej ´ ˙ ´ ´ ´˙ ˛ ´ ˙ ´ staja sie „tematami dnia”. Ludzie dyskutuja i mysla o kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta, ˛ ˛ ˛ ´˛ o psuja ˛cych sie windach, o grze reprezentacji swojego kraju. W ten sposob dziennikarze dostarczaja ˛ ´ ˛ tematow opinii publicznej. Ale...

plik doc

konspekt edukacji pediatria

konspekt edukacji z pediatrii
TEMAT PRACY: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Konspekt edukacji pacjenta Temat: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na poza nim. Miejsce: Szpital( oddział pediatryczny) Wiek: 5- 10 lat Płeć: dziewczyny i chłopcy Cel ogólny: Zapoznanie dziecka z zasadami bezpieczeństwa w domu i poza nim W wyniku realizacji tej części tema...

plik doc

konspekt zajęć

konspekt zajęć dla uczniów klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele: Po zajęciach uczeń: - pozna różne definicje pornografii, - rozumie, dlaczego pornografia wywiera niszczący wpływ na osobowość człowieka, - dostrzeże związek między pornografią a przemocą, - uświadomi sobie, że młodzi ludzie są poddawani komercji pornograficznej, - zda sobie sprawę z konieczności i podejmowania mądrych decyz...

plik doc

Konspekt zajęć wychowawczych

Konspekt zajęć wychowawczych n 5.0
Andrzej Kulesza Res. Grupa 2, rok II Tema : Konspekt zajęć wychowawczych KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Temat: Układanie zdań i ciągów wyrazów. Rozwiązywanie zagadek. Dla uczniów klas 3-6 Czas zajęć 2 x 45min. Cele:przypomnienie i utrwalenie alfabetu, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności czytania, utrwalenie pojęć ?spółgłoska, samogłoska?, utrwalenie pisowni wyrazów z ?ó? niewymien...

plik doc

Konspekt ćwiczeń korygujących dla osób ze stopami koślawymi.

konspekt ćwiczeń dla osób ze stopami koślawymi
Konspekt ćwiczeń korygujących dla osób ze stopami koślawymi. L.p. Treść ćwiczeń Czas/ liczba powtórzeń Uwagi 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (przygotowujące organizm do wysiłku): -marsz i trucht na palcach na wysokim wspięciu -marsz na zewnętrznych krawędziach stóp -marsz na piętach -marsz ze stawianiem stóp w jednej linii - krążenia RR w tył - krążenia tułowia, 2` 2. P.w. – stanie, wdech – wznos bokiem prostych RR, wydech – opust...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,