plik doc

Konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych na 5.0
bialystok Res. rok 2 Konspekt zajęć logopedycznych TEMAT: Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż. CEL GŁÓWNY: utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w wyrazach - na materiale obrazkowym. CELE SZCZEGÓŁOWE: -usprawnianie narządów artykulacyjnych -zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi -ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej -utrwalanie prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w sylabach -utrwa...

plik doc

KONSPEKT z wf - u

Przykładowy konspekt z edukacji motoryczno - zdrowotnej tj wf.
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Konspekt nr . 1 Data : 23.03.2011r. Temat : Rzuty woreczkami i piłeczkami palantowymi. Zadania główne : doskonalenie umiejętności wykonywania rzutów woreczkami; kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej; kozłowanie; nauka zabawy ,,Kto więcej złapie ?,, Umiejętności : rz...

plik doc

Konspekt zajęcia praktyczne

Konspekt do zajęć praktycznych z piel. pediatrycznego.
Konspekt do prowadzenia zajęć teoretycznych Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny Kierunek: Pielęgniarstwo Studia I-go stopnia, stacjonarne, dzienne Rok: II Semestr: III Przedmiot: Pielęgniarstwo pediatryczne       Czas realizacji: 8godzin Data: 09.01.2013 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ODDZIALE SZPITALNYM Z PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Temat: Okresy rozwojowe dziecka. Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności...

plik doc

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego kl.II szkoły podstawowej, temat lekcji, cele, miejsce ćwiczeń, czas trwania zajęć, tok lekcji,zadania szczegółowe, dozowanie, uwagi
Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat lekcji: Lekkoatletyka – kształtowanie skoczności przez odpowiedni dobór zabaw i gier 1.Cele główne lekcji : a)motoryczność - wzmocnienie siły nóg ( mięśnie i stawy ) oraz kształtowanie koordynacji ruchowej, poprawa orientacji w przestrzeni b)umiejętności - doskonalenie um...

plik doc

ćwiczenia korekcyjne- notatki

konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla pleców okrągłych
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH dla pleców okrągłych Temat: Samodzielne wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych Cele główne: · Wzmacnianie mięśni ściągających łopatki. Cele główne: · Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśni karku. Cele główne: · Elongacja kręgosłupa. Cele główne: · Rozciąganie mięśni piersiowych. Umiejętności: · Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,